Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes / Cartera de Projectes 2022 / FAQ Cartera 2022

FAQ Cartera 2022

Preguntes freqüents del funcionament de la Cartera de Projectes Estratègics TIC del 2022

Què és la cartera de projectes TIC?

La cartera de projectes TIC d'un any en concret és la relació de projectes TIC que s'han prioritzat i dotat de recursos per a la seva realització en aquell any i que es desenvolupen en el si del Vicerectorat amb competències TIC.

És un instrument per prioritzar i dotar de recursos els projectes TIC més estratègics per a la UPC i, alhora, donar transparència i visibilitat a tot el procés.

La Cartera de Projectes es defineix per a un any natural.


Què és un projecte TIC?

Un projecte TIC es defineix com a un conjunt de tasques fetes en un període de temps finit per obtenir un producte o un servei relacionat amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Un projecte que es presenti a la Cartera anual ha d'estar pensat per ser desenvolupat dins l'any en qüestió, en cas contrari, s'ha de desglossar en fases.

El projectes poden sorgir de necessitats derivades de:

  • Normativa externa
  • Normativa UPC
  • Millora funcional
  • Millora tecnològica
  • Estudi / Assessorament

Què és el basal d'un Servei TIC?

És l'esforç indispensable per poder mantenir en funcionament el servei i inclou:

  • Correctius
  • Petits evolutius
  • Operació i manteniment
  • Suport funcional
  • Suport usuaris

 El projectes de servei basal NO s'han de presentar a la cartera de projectes TIC.

 

Quan puc sol·licitar un projecte?

Cada convocatòria disposa d'un calendari associat. Cal consultar el calendari dins la convocatòria en curs, on s'indica el periode de presentació de sol·licituds.


Quins són els criteris de priorització de la cartera de projectes?

Els criteris de priorització són: prioritat, necessitat, urgència, alineació, impacte, benefici, risc, complexitat, correcció i programació. Per a una descripció detallada de cadascun d'ells, consulta el detall a la taula de criteris.

 

Qui pot sol·licitar un projecte?  

Qualsevol membre de la comunitat universitària pot proposar una sol·licitud  amb el suport de la Comissió Funcional TIC corresponent. Per tant, si es té una idea de projecte, cal contactar amb la Comissió Funcional TIC que correspongui, a través de la figura del Dinamitzador TIC. La proposta tindrà que tenir l'aval d'un promotor.

 

Com puc sol·licitar un projecte?

Pots sol·licitar un projecte mitjançant el formulari de sol·licitud que s'habilitarà a la pàgina web de la convocatòria en el termini indicat al calendari.

En aquest formulari caldrà annexar la plantilla memòria del projecte convenientment completada. Un cop oberta la convocatòria per noves propostes contacta amb la Comissió Funcional TIC que correspongui, a través de la figura del Dinamitzador TIC per obtenir indicacions i suport en la preparació de la memòria del projecte per presentar la proposta per a la cartera.

La proposta cal treballar-la prèviament a la Comissió Funcional TIC corresponent.

 

Què passa amb els projectes iniciats però no finalitzats de la convocatòria anterior?

Els projectes que es van iniciar en la convocatòria anterior però que no han finalitzat ja tenen uns recursos compromesos per tal d'acabar el projecte, per tant, no s'ha d'introduir de nou el projecte a la convocatòria actual. Des de l'Àrea TIC es valoraran els recursos necessaris per poder fer la reserva prèvia a la priorització dels projectes de la nova cartera. Aquests projectes han de tendir a ser els mínims, doncs es recomana, en cas de projectes molt grans, desglossar-los en fases que donin com a resultat un producte viable que es pugui executar en un termini d'un any.

 

Què passa amb els projectes no realitzats de convocatòries anteriors?

Els projectes que en la convocatòria anterior van quedar en estat "EN ESPERA" o "PLANIFICAT", cal presentar-los novament mitjançant el formulari de sol·licitud i annexar la plantilla de la memòria del projecte convenientment completada, per tal que es tinguin en compte a la nova convocatòria.

És recomanable aprofitar per actualitzar el projecte i la memòria corresponent per reflectir els canvis que s'hagin produït o adaptar-lo a la realitat present. Així mateix si el projecte es va descartar per la seva complexitat, pot ser convenient desglossar-lo en diferents projectes per diferents fases o fites a aconseguir. 

Un cop oberta la convocatòria per noves propostes contacta amb la Comissió Funcional TIC que correspongui, a través de la figura del Dinamitzador TIC per obtenir indicacions i suport en la preparació de la memòria del projecte per presentar la proposta per a la cartera.

 

Qui és el promotor del projecte?

És la persona que té la comesa de defensar la necessitat o conveniència de la seva execució davant el Consell de Direcció. Ha de ser un membre del Consell de Direcció o de l'Equip de Gerència.


Qui és el responsable funcional del projecte?

És la persona assignada per a la direcció i execució posterior del projecte i tindrà la responsabilitat d’aconseguir els objectius proposats. Ha de conèixer perfectament l’àmbit d’implantació del projecte TIC.


Qui és el responsable tècnic del projecte?

És la persona de perfil TIC que ha assessorat tècnicament en l'elaboració de la proposta.


Si tinc dubtes, on puc dirigir les meves consultes?

L' Àrea TIC donarà suport a tot el procés de gestió i presentació de sol·licituds projectes a través de l'Oficina de Gestió de Projectes, per qualsevol dubte contacteu per correu: .