Comparteix:

Cartera de Projectes 2023

La Cartera de Projectes és el recull de projectes TIC aprovats i prioritzats per a la seva execució coma a resultat de recollir i avaluar les peticions rebudes relatives a necessitats tecnològiques que aportin més valor a la UPC en base als criteris i  objectius estratègics de l'Equip de Govern .

Novetats per la Cartera de Projectes 2023:

Quins requisits ha de complir una idea de projecte TIC?

Perquè un proposta sigui candidata a formar part del procés formal d'aprovació i  priorització dels projectes que formen part de la Cartera ha de complir principalment els següents requisits: 

 • Recolzar l'Estratègia Digital dins el  Pla Estratègic UPC 2022-2025.
 • Encaixar en la definició de projecte TIC (esforç temporal per obtenir un producte, servei o resultat únic). No inclou tasques enteses com a manteniment (basal) o sol·licituds de servei.

Com puc saber si tinc una idea de projecte TIC o haig de fer una sol·licitud de servei (tiquet)?

Sol·licitud de projecte

 • Esforç per crear un producte, servei o resultat únic i concret.
 • Caràcter temporal amb una data d'inici i de finalització definida.
 • Implica la realització coordinada d'activitats interrelacionades.
 • Requereix planificació, execució, prova i transició a la posada en marxa.
 • Pot tenir múltiples fases.
 • Normalment implica un equip TIC i un equip funcional.
 • Exemples: implementació de programari nou,  integracions de dades entre diversos sistemes, cerca i millora de la tecnologia per sales de videoconferències...

Formulari per presentar idees de projecte

Sol·licitud d'un servei

 • Sol·licitud d'informació, assessorament, canvi estàndard o accés a un servei informàtic.
 • Detecció de problema, interrupció o reducció no planificada de la qualitat o del funcionament d'un servei informàtic.
 • Acció de manteniment habitual (basal) o alteració menor d'un sistema.
 • Normalment té una única activitat.
 • Exemples: sol·licitud de restabliment de la contrasenya, problemes amb l'accés a un servei concret, canvi o actualització menor d'un camp de dades, errors, càlculs incorrectes...Posa un Tiquet

Més informació