Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes / Cartera de Projectes 2023 / Calendari i Fases

Calendari i Fases

Calendari:

  • Es poden enviar propostes de projectes en qualsevol moment de l’any
  • Tancament llista de proposta d'idees pel cicle de priorització actual: 29-10-2022 15-10-2022. (Recordar que davant la quantitat de projectes en curs i/o no s'han iniciat de convocatòries anteriors, caldria no afegir més demanda
    i focalitzar-se en revisar els prioritzats per iniciar, tret d'alguna necessitat imperiosa)
  • Treball de les propostes rebudes per preseleccionar-les i convertir-la en projectes i afegir-les al llistat a prioritzar.
  • Tancament llista de projectes a prioritzar: 23-12-2022 15-12-2022.
  • Cicle de priorització inicial: gener de 2023 (Poden haver altres cicles de priorització durant l'any si s'escau)
  • Publicació priorització inicial: febrer de 2023.

Fases:

Enviar la sol·licitud
Els projectes sempre comencen amb una idea. En qualsevol moment de l'any, el sol·licitant pot presentar una idea de projecte que ha de complir amb els requisits establerts i s'ha de descriure en termes de valor i benefici per la UPC. La sol·licitud arribarà a la Comissió Funcional TIC corresponent i/o Direcció TIC.

Revisió
inicial
El Dinamitzador TIC i la Comissió Funcional TIC reben la sol·licitud i fan una revisió i valoració inicial (juntament amb el product owner (PO) del servei). Si s'escau, es pot consultar amb el Director/a d'Àrea, per aquesta anàlisi. Si la valoració és positiva, es determina el responsable funcional i el responsable tècnic, es fa una primera classificació segons tipus (R/G/T) i nivell d'esforç (S/M/L) i passa a la següent fase per definir el projecte de manera realista i detallada. Si la idea es descarta, es comunicarà al sol·licitant.

Definir el projecte amb detall
L'objectiu d'aquesta fase és entendre l'abast del projecte, impacte, riscos i recursos necessaris (en funció de la classificació). Es demanarà diferent grau d'informació segons la tipologia de propostes S/M/L. Les propostes de tipus S, podran ser aprovades directament. Depenent de la comprensió dels requisits funcionals i tècnics, aquest treball es pot completar des d'un dia fins a uns quants mesos. Els principals rols implicats en aquesta tasca són el  responsable funcional i el responsable tècnic. Una part important és l'estimació acurada del cost i l'esforç. Cal tenir present si la proposta requereix  col·laboració addicional d'altres unitats de negoci de la UPC. Sempre es pot comptar amb el suport tècnic de la PMO.

Assignar criteris El Dinamitzador TIC i la Comissió Funcional TIC, puntuen inicialment el projecte segons els criteris de priorització.
Consolidar
a la llista "mestre"
Consolidar el projecte dins la llista global de peticions a aprovar i prioritzar, correctament elaborades i puntuades. Aquesta llista és manté "viva" durant l'any, fins al moment de priorització.
Aprovar A inici d'any natural,  i tantes vegades com sigui necessari, es farà el procés d'aprovació i priorització a càrrec del Comité de Priorització Estratègic TIC, tenint en compte criteris estratègics, entre tots projectes que hagin estat analitzats, validats i puntuats correctament. El resultat serà un llistat de projectes aprovats i prioritzats, llestos per executar quan hi hagi recursos.
Executar el projecte En funció de la llista prioritzada de projectes, la Direcció TIC procedirà a assignar els recursos per a la seva execució a mesura que estiguin disponibles. Tota la informació estarà publicada.

Consulta el diagrama del procés complert

Resum:

Resum