Comparteix:

Comissions Funcionals TIC

Decideixen el dia a dia de l'evolució dels serveis i projectes TIC que tenen assignats. 

Llista de Comissions Funcionals

Missió

  • Gestionar les hores de basal i de projectes assignades
  • Identificar noves necessitats i detectar projectes que s'han d'elevar per a la seva priorització
  • Convertir les noves necessitats en projectes perquè siguin evaluades i prioritzades

Funcionament

  • Cada Comissió Funcional serà autònoma per organitzar-se i funcionar com consideri
  • Els membres dependran de cada Comissió Funcional: Responsable Funcional, TIC de referència, Gestor UPCnet, Usuaris finals ...
  • En temps de configurar la Cartera de Projectes, les Comissions funcionals proposen projectes de millora dels serveis  amb una estimació de recursos.