Comparteix:

Comitè de Priorització TIC

Governa un conjunt de serveis i recursos associats relacionats per àmbits de negoci. Des del 2022 hi ha un únic Comitè de Priorització.

Missió

  • Distribueix els recursos entre les seves Comissions Funcionals i fa el seguiment a final de l’exercici.
  • Prioritzar els projectes dins del seu domini per ser elevats a la Cartera de Projectes
  • Fer el seguiment a final de l'exercici

Funcionament

  • El Comitè de Priorització rep informació de com han funcionat les Comissions Funcionals.
  • Tindrà 2 sessions programades regularment cada any,  així com possibles reunions addicionals segons sigui necessari.
  • Avalua i prioritza els projectes de la Cartera de Projectes de l'any següent, tant de la Cartera Estratègica com de la Cartera de Direcció TIC.
  • Eleva la seva proposta de projectes prioritzats per l'any següent, al Consell de Direcció.

Composició

  • Vicerector d'Estratègia Digital
  • Directora de l'Àrea TIC