Comparteix:

Procediment seguiment projectes Cartera de Projectes

Procediment seguiment projectes Cartera de Projectes

A continuació trobareu el procediment que s'ha de seguir per fer la planificació i el seguiment dels projectes aprovats (en estat Planificat o en Desenvolupament) de la Cartera de Projectes 2022. 

 

El seguiment de la cartera de projectes es farà a PROTIC. Consulteu les faq o contacteu amb l'Oficina de Gestió de Projectes (PMO, areatic.pmo@unitats.grups.upc.edu) si teniu dubtes o problemes d'accés al PROTIC.

 

  • El Product Owner (PO) ha de donar d'alta els projectes al PROTIC. Consideracions:

   - S'han de donar d'alta amb la mínima informació requerida. Consultar la faq Donar d'alta un projecte associat a un servei TIC

   - Si és un projecte d'un servei nou, que no està al catàleg de Serveis TIC, s'ha de posar com a subprojecte de "Z-Nous".

   - Si en un projecte participen més d’un proveïdor (UPCnet, ÀreaTIC, UTG, etc.) s’ha de fer un paquet de treball per cadascun d’ells.

   - Al camp "Descripció" del projecte, s'ha d'indicar l'Id del projecte i l'enllaç al document de la memòria presentada a la convocatòria de la cartera de projectes. També s'ha de posar l'enllaç al repositori de la documentació del projecte. Si el repositori està al Drive s'ha de fer servir la nomenclatura unitat.subunitat.projecte (usar "UPCTIC" com unitat pels projectes transversals portats entre l'ÀreaTIC i una o més UTG) i cal donar permisos de lectura al grup areatic.pmo@unitats.grups.edu.

  • El PO o responsable tècnic ha d'actualitzar l’estat dels projectes el dia 5 i 20 de cada mes. Consultar la faq Informació a actualitzar cada 15 dies.

  • Es recomana fer servir la metodologia PMTIC de gestió de projectes TIC per a la gestió del projecte.

  • El Dinamitzador TIC de la Comissió Funcional (CF) ha de crear una unitat compartida al Drive per fer el seguiment dels projectes de la comissió amb el nom:  AreaTIC.CFTIC.Nom_comissió  i ha de donar permís al grup areatic.pas@grups.upc.edu en mode lectura. En aquest repositori guardarà la informació necessària per les reunions de la comissió i el seguiment dels projectes, com a mínim una acta de cada reunió de la comissió (informació mínima de l'acta: data, assistents, ordre del dia i acords, si n'hi ha).

  • El Dinamitzador TIC de la CF ha de vetllar perquè la Comissió faci el seguiment dels seus projectes (es pot fer servir la vista "00 2021 Per Comissió Funcional" i 00 Ofertes obertes no 2021) i per la qualitat de dades dels projectes de la CF al PROTIC: 1) Tots els projectes en marxa o planificats de la CF han d'estar donats d'alta al PROTIC i  2) S'actualitzen les dades de l'estat dels projectes al PROTIC els dies 5 i 20 de cada mes.

  • La PMO (Oficina de gestió de projectes) actualitzarà l’estat dels projectes de la Cartera a l’Espai TIC el dia 25 de cada mes.

  • Els Caps TIC de l'Àrea TIC i la PMO faran seguiment dels projectes de la Cartera de Projectes a la reunió de caps (últim divendres de mes).