Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cartera de projectes

Cartera de Projectes TIC

Presentació

Dins del Pla Estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), s'estableix la millora de la governança de les TIC com un element essencial per assolir uns serveis més àgils, flexibles i centrats en l’usuari, especialment en l’estudiantat. Dins d'aquesta governança TIC s'inclou la priorització de projectes i inversions estratègicament alineats mitjançant una Cartera Estratègica de Projectes TIC.

 

La Cartera de Projectes TIC consisteix en un mecanisme per sol.licitar, avaluar segons uns criteris establerts i proritzar els projectes més estratègics per a la UPC que es duran a terme l'any en curs assegurant la transparència i visibilitat de tot el procés. 

 

Dins del Pla Estratègic TIC de la UPC (PETIC 2021), s'estableix la millora de la governança de les TIC com un element essencial per assolir uns serveis més àgils, flexibles i centrats en l’usuari, especialment en l’estudiantat. Dins d'aquesta governança TIC s'inclou la priorització de projectes i inversions estratègicament alineats mitjançant una Cartera Estratègica de Projectes TIC.

 

La Cartera de Projectes TIC consisteix en un mecanisme per sol.licitar, avaluar segons uns criteris establerts i proritzar els projectes més estratègics per a la UPC que es duran a terme l'any en curs assegurant la transparència i visibilitat de tot el procés. 

 

Cartera de Projectes 2021

 • Convocatòria 2021

  Per primera vegada a la UPC, s'inicia una Cartera de Projectes TIC i la seva corresponent convocatòria per l'any 2021. L'objectiu del procés és conèixer les necessitats globals en l'àmbit TIC i prioritzar-les assegurant el seu alineament amb l'estratègia de la universitat, així com millorar la comunicació i transparència en l'assignació de recursos.
  Aquesta primera convocatòria  compren els projectes que es desenvoluparan amb recursos de l'Àrea TIC i UPCnet (dins del seu encàrrec de gestió) durant l'any 2021.
  La convocatòria regula els terminis, criteris de valoració , formulari i documentació per les sol.licituds, i en general tot el procediment associat.

  Resum executiu de la Cartera de Projectes

 • Calendari 

  Consulta el calendari actualitzat.

 • Criteris de priorització

  Criteris que es tindran en compte a l'hora de prioritzar els projectes TIC.

 •  

  Sol·licituds

  Qualsevol membre de la comunitat universitària pot presentar una sol·licitud que tindrà que ser avalada per un PROMOTOR. En aquesta convocatòria 2021, el promotor ha de ser un membre del Consell de Direcció o de l'Equip de Gerència. 
  Previ a el·laborar la sol.licitud, cal contactar amb el suport de la Comissió Funcional TIC corresponent.

  Descarregueu-vos la plantilla de memòria del projecte  o la plantilla de memòria del projecte (versió LibreOffice), completeu-la amb les dades del vostre projecte i adjunteu-la a la sol·licitud de projecte:

  La presentació de sol·licituds a la Cartera de Projectes TIC 2020 es va tancar el dia 18 de desembre de 2020

   

  Consulteu el funcionament de la Cartera 
  diagrama visual del flux de sol·licituds i priorització dels projectes

   

  L' Àrea TIC donarà suport a tot el procés de gestió i presentació de sol·licituds projectes. Si teniu qualsevol dubte en el moment d'omplir el formulari podeu consultar l'apartat de faqs o  enviar un correu a cartera.projectes2021@mylist.upc.edu.

  Quan finalitzi la recollida de sol·licituds, es realitzarà una enquesta de satisfacció per tal de valorar el procés de presentació de sol·licituds de projectes i recollir millores i suggeriments de cara a la cartera de projectes del proper any.


 • Avaluació de les sol·licituds

  Les sol·licituds rebudes en temps i forma seran avaluades i prioritzades per l'equip de govern de la UPC, prèvia revisió de l'Àrea TIC, el vicerector de Transformació Digital i els Comités de Priorització corresponents.

 • Publicació dels resultats

  A continuació podeu consultar la relació de totes les sol.licituds de projectes presentades a la Convocatòria 2021. Durant el mes de gener, es procedirà a revisar les sol.licituds. En el cas de propostes que no estiguin suficientment detallades, des de l'Àrea TIC es contactarà amb l'equip funcional que ha participat en l'elaboració de la sol.licitud per . Posteriorment es procedirà la valoració dels projectes segons els criteris de priorització i procediment establert. Es preveu publicar la resolució definitiva de la Cartera de Projectes que inclourà els projectes prioritzats a desenvolupar durant l'any 2021, a finals del mes de gener.

  Consulteu la relació de totes les sol.licituds de projectes presentades a la Convocatòria de 2021

 • Compromís de seguiment

  Durant l'execució dels projectes prioritzats a la Cartera, es publicarà en aquesta mateixa web informació de seguiment de l'estat dels mateixos.


La Cartera de Projectes és

Estratègica

Permet prendre decisions sobre la priorització dels projectes TIC alineats amb els objectius estratègics de la UPC i optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

Transparent

La Cartera representa un clar exercici de transparència i visibilitat envers la comunitat, es publicaran tant el resultat de la priorització, com els criteris utilitzats i els recursos assignats.

Global

La cartera té en compte totes les necessitats TIC de la UPC, tant les que sorgeixen de les unitats com les dels serveis centrals.