Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Governança / Organització / Àrea TIC de Serveis Generals de la UPC

Àrea TIC de Serveis Generals de la UPC

L'Àrea TIC ofereix serveis TIC de qualitat a la Comunitat UPC.

Perquè sigui així, l'Àrea TIC s'orienta a Serveis i organitza les persones segons perfil per tal que millorin compartint el seu coneixement.

El govern dels serveis el realitzen els Comitès estratègics de les TIC (CETIC)

Suport a les Àrees i Serveis de SG

L'Àrea TIC té l'objectiu de focalitzar-se en el Serveis que ofereix la UPC. Per tal de donar suport a aquestes Àrees i Serveis de Serveis generals es crea la figura del Gestor TIC de referència.

 

Àrea Acadèmica

ServeiGestor TIC de referència

Servei de Gestió Acadèmica

Oriol Rico
Servei de Suport a l'ICE Sisco Villas

Servei de Biblioteques,
Public. i Arxius

Jose A. Rodríguez

Gabinet de Relacions
Internacionals

Nuria Cuesta

Àrea de Personal i Organització

ServeiGestor TIC de referència

Servei de personal

Juan Luis Moreno
Servei de Desenvolupament Organitzatiu Juan Luis Moreno

Servei de Desenvolupament Professional

Juan Luis Moreno

Servei de Suport a la Gestió
GEOS

Juan Luis Moreno

 Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

ServeiGestor TIC de referència

Serveis Jurídics i Convenis

Eulàlia Formentí /
Montse Mulet

Servei de Prevenció i Riscos Laborals

Oriol Rico

 Àrea de Recerca i Transferència / CTT

ServeiGestor TIC de referència

Servei Suport a Recerca i la Innovació

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

Serv. Gest. coneixement, recerca i Innova.

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

Serv. Gest. econ. recerca i Innovació

Lluís Pérez /
Carme Jiménez

Àrea Econòmica

ServeiGestor TIC de referència

Servei d'Economia

Jose Luis Rodríguez
Servei de Control de Gestió Jose Luis Rodríguez

Servei de Patrimoni i
Contractació

Jose Luis Rodríguez

Àrea d'Infraestructures

ServeiGestor TIC de referència

Servei d'Infraestructures

Jose A. Rodríguez
Servei d'Esports Oriol Rico

Àrea Planif., Qualitat i Prg. Transversal

ServeiGestor TIC de referència

Gabinet Planificació, Aval. i Qualitat

Jose A. Rodríguez

Servei de Llengües i Terminologia

Jose A. Rodríguez

Gabinet d'Innovació i Comunitat

Eulàlia Formentí

Rectorat

ServeiGestor TIC de referència

Rectorat Secretaria General

Eulàlia Formentí
Servei de Comunicació Oriol Rico
Gabinet del Consell Social Eulàlia Formentí
Gabinet del Rector Eulàlia Formentí
Gabinet de Suport UPC Alumni Eulàlia Formentí
Gerència Eulàlia Formentí
Sindicatura de Greuges Eulàlia Formentí

 

Responsable de mantenir una relació de confiança amb l’àrea i interlocució directa amb els responsables funcionals de la mateixa:

 • Conèixer l’àrea i les seves necessitats tecnològiques, donant suport en la seva transformació digital.
 • Assessorament tecnològic de l’àrea i els seus serveis.
 • Marcar l’evolució dels sistemes de l’àrea.
 • Treballar contínuament amb els funcionals per generar valor.
 • Detectar noves necessitats, filtrant la demanda poc justificada i promovent iniciatives que aportin valor i tinguin impacte.
 • Participació en comitès estratègics.

 

Organització Interna

Direcció TI

Product Owners

Oficina de serveis
SMO
Suport TIC
i innovació
Projectes TIC
específics
 
Qualitat
i metodologia
Oficina de projectes
PMO
Disseny i desenvolupament
de solucions TIC

 

Direcció

 

 • Agustín Fernández (VICERECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL)
 • Mercè Oller Aubia (DIRECTORA)
 • Lluis Pérez Alcaraz (CAP DEL SERVEI SUPORT TIC I INNOVACIÓ)
 • Nuria Cuesta García (CAP DEL SERVEI DISSENY I DESENVOLUPAMENT SOLUCIONS TIC)
 • Juan Luis Moreno (CAP DEL GABINET DE PROJECTES TIC ESPECÍFICS)
 • Eulàlia Formentí Famadas
 • Definir Objectius i Estratègia TIC i comunicar-la.
 • Gestió de les relacions i interlocució estratègica amb altres àrees.
 • Definir especificacions funcionals.
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels serveis TIC.
 • Coordinar i supervisar el desenvolupament i implantació de projectes.
 • Planificació i control pressupostari.
 • Vigilància tecnològica i gestions amb proveïdors.
 • Representar les TIC de la UPC - Suport estratègic i de coordinació a la Direcció.

 

Product owners


 • Mercè Oller Aubia
 • Lluís Pérez Alcaraz
 • Eulàlia Formentí Famadas
 • Núria Cuesta García
 • Jose Antonio Rodríguez
 • Sisco Villas Espitia
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Carme Jiménez Abad
 • Juan Luis Moreno Martínez
 • Josep Lluis Rodríguez Pérez
 • Oriol Rico Millán 
 • Gemma Climent Piguillem
 • Alex Muntada Duran 
 • Isabel Darnell Martín 
 • Cristina Dantart Puig 
 • Rosa Martín García
 • David Figueres Villaro
 • Elaborar propostes sobre els productes de l’àmbit TIC.
 • Ser interlocutor del producte o servei. Definir les Especificacions Funcionals.
 • Fer de pont entre funcionals i el servei TIC.
 • Planificar, supervisar i avaluar el funcionament dels Serveis TIC en diferents àrees de negoci.
 • Vetllar per la qualitat, eficàcia i eficiència dels servis TIC de la UPC.
 • Fer el seguiment pressupostari i de recursos de projectes i Serveis TIC.
 • Relacionar-se amb proveïdors. Fer vigilància tecnològica.
 • Participar a les comissions TIC, i fer la interlocució amb altres Universitats i organismes.
 • Fer seguiment del desenvolupament i l’explotació.
 • Participar a la implantació de Serveis TIC.
 • Excepcionalment, fer suport de nivell 3.
 • Oferir suport expert a la direcció.
 • Vetllar per l'actualització de la informació i els indicadors al portal de serveis TIC.
 • Vetllar per l'actualització de documentació i la informació de seguiment dels projectes.
 • Validar el desenvolupament dels petits evolutius.

Suport TIC i innovació


 • Sisco Villas Espitia (RESPONSABLE)
 • Jesús Aladro Domínguez
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Montserrat Foixench Seuba
 • Juan Carlos García Molina
 • Sito Ibáñez Escudero
 • Carme Jiménez Abad
 • Rosa Martín García
 • Miguel Morillo Imaz
 • Joaquim Morte Aixandri
 • Meritxell Oncins Domènech
 • Maribel Sánchez Burruezo
 • Implantar noves eines i solucions TIC en diferents àmbits de negoci UPC.
 • Coneixement funcional en aplicacions i serveis TIC transversals.
 • Atendre consultes i necessitats de l’usuari i suport de nivell 2.
 • Relació amb proveïdors de serveis TIC:
  Proveïdors interns: coordinació amb ATIC i amb altres unitats de l’àrea.
  Proveïdors del sistema universitari (RedIRIS, CSUC, CRUE, …): serveis oferts, condicions d’ús,…
  Empreses externes proveïdors de serveis TIC: vetllar per la qualitat del seu servei.
 • Configurar eines pròpies de l’Àrea TIC (mylist, Demana, myenquesta...).
 • Detectar necessitats TIC dels usuaris i vehicular-se per al seu estudi i solució.
 • Donar suport tècnic a les necessitats de l’entorn de treball dels usuaris.
 • Impartir formació a l’usuari funcional.
 • Elaborar documentació i material de suport.
 • Serveis de producció audiovisual.

Qualitat i metodologia


 • Gemma Climent Piguillem
 • Cristina Dantart Puig
 • Isabel Darnell Martín
 • Joan Giralt Duran
 • Nuria Rodríguez Cámara
 • Aplicar experiència d’usuari a projectes i serveis TIC.
 • Gestió del canvi amb els usuaris.
 • Definició, planificació i revisió de la qualitat de les solucions desenvolupades.
  Definició de normes de disseny de solucions: interfícies, personalització, seguretat,...
  Definició de paràmetres i mètriques de seguretat que han de complir els projectes.
 • Definició i implantació de metodologies estàndards i bones pràctiques de treball.
 • Validació de normes i procediments de seguretat, accessibilitat i usabilitat informàtica. .
 • Assegurar el compliment de les normes, polítiques i millors pràctiques definides.
 • Participació en projectes (presa de requeriments, disseny, testing,...).
 • Prototipat de serveis.
 • Explotació de dades: indicadors, analítica, estadístiques (Indicadors TIC)
 • Gestió catàleg de Serveis TIC i eines internes de gestió (Serveis TIC, Espai TIC,...).
 • Manteniment informacions Catàleg de Serveis TIC (intranets, web,...).
 • Manteniment de la documentació i imatge de la unitat.
 • Anàlisis de riscos.
 • Gestió econòmica: suport a convocatòries, compres, proveïdors, plans, pressupost, ...
 • Gestió i foment de la formació interna de l’àrea.
 • Gestió d’esdeveniments de l’àmbit TIC.
 • Coordinació amb altres unitats de l’àrea.

Disseny i desenvolupament
de solucions TIC


 • Jose Antonio Rodriguez Garrido (RESPONSABLE)
 • David Figueres Villaro
 • Francisco Máñez Sánchez
 • Lluís Malvis Sánchez
 • Robert Moix López
 • Alex Muntada Duran
 • Antonio Juan Prieto Jiménez
 • Oscar Camacho Patilla
 • Oriol Rico Millán (RESPONSABLE)
 • Isa Corral Navaz
 • Oscar Albareda López
 • Carles Espades Ors
 • Ana Maria Guitart Carrera
 • Alberto de la Haba Martínez
 • Nuria Navarro Guerra
 • Toni Romero Rodríguez
 • Carlos Sabate Saez
 • Alberto Sánchez González
 • Jacobo Villalón Puertas 
 • Desenvolupament de projectes TIC.
 • Realitzar, mantenir i avaluar programes i Sistemes d’Informació.
 • Explotació de solucions TIC de desenvolupament propi, si escau.
 • Estudi i definició de l’arquitectura TIC.
 • Estudi, definició i implantació de models de dades.
 • Elaborar documentació tècnica i d’usuari.
 • Assessorament tecnològic.
 • Coordinació i interlocució amb altres equips de desenvolupament (UPCnet, UTGs).
 • Coordinació i interlocució amb les unitats de suport.

Projectes TIC específics                            • Cristina Garcia Garcia (RESPONSABLE)
 • Jose Antonio Quintana Romero (RESPONSABLE)
 • Jose Antonio Duran Tamayo
 • Jesús Campos Muñoz
 • Gestionar projectes específics en relació a les aplicacions assignades.
 • Conèixer i entendre els processos de negoci de l’Àrea funcional.
 • Relació amb les unitats funcionals (assessoria, suport especialitzat, formació en les eines i els sistemes d’informació...).
 • Detecció noves necessitats, proactivitat,...
 • Elaboració dels projectes i/o encàrrecs específics, seguiment i avaluació.
 • Interlocució proveïdor de solucions especifiques de la unitat.
 • Dependència directe de la Direcció TIC.