Comparteix:

Serveis TIC

Serveis TIC globals per la comunitat de la UPC


Convocatòries

 

Planificació estratègica

 

 

Uns serveis TIC que són

Pròxims

A les necessitats i expectatives dels usuaris. Rep suport d'especialistes TIC a través d'ATIC

 

Adequats

A la demanda de la universitat i gestionats de manera proactiva aplicant estàndards de qualitat per garantir que els serveis funcionen de forma eficaç i eficient.

Estratègics

Prioritzats estratègicament i alineats amb els objectius de la universitat.