Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Catàleg de serveis

Catàleg de serveis TIC v7.0

 

Catàleg de Serveis TIC

Versió: 7.0     21-11-2019

Servei

Product Owner

A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari
A1 Infraestructures de comunicacions
A1.1 Administració i connexió de xarxes locals Lluís Pérez
A1.2 Gestió de dominis d'Internet (DNS) Lluís Pérez
A1.3 Manteniment hardware d'equips de comunicacions Lluís Pérez
A1.4 Reparacions i petites ampliacions de cablat Lluís Pérez
A1.5 Xarxa Sense Fils (XSF) Lluís Pérez
A1.6 Xarxa troncal i connexió a Internet Lluís Pérez
A1.7 UPClink Lluís Pérez
A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament
A2.1 Administració d'infraestructures comuns Eulàlia Formentí
A2.2 Allotjament servidors CPD UPC
Eulàlia Formentí
A2.3 Cloud UPC Eulàlia Formentí
A2.4 Còpies de seguretat de dades de servidors Eulàlia Formentí
A2.5 Manteniment hardware de servidors Eulàlia Formentí
A2.6 Monitorització de servidors Eulàlia Formentí
A2.7 Plataforma de contenidors (Rancher, Kubernetes) José A. Rodríguez

B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari
B1 Plataforma Identitat UPC
B1.1 gAUSS - Gestió de de la identitat José A. Rodríguez
B2 Llicències de programari
B2.1 Control de llicències flotants Eulàlia Formentí
B2.2 Servei de distribució de software Eulàlia Formentí
B3 Plataformes de programari
B3.1 Documentum - Gestor documental Mercè Oller
B3.2 Plone - Framework Plone Eulàlia Formentí
B3.3 Motor d’activitat social: MAX Eulàlia Formentí
B3.4 Bus SOA José A. Rodríguez
B3.5 UPCplay: motor gamificació Oriol Rico
B3.6 SAP Fiori José Luis Rodríguez
B3.7 SAP Content Server José Luis Rodríguez
B4 Seguretat TIC
B4.1 Gestió de la seguretat Víctor Huerta
B4.2 Atenció a incidents de seguretat (IRT)
Víctor Huerta
B4.3 Tallafocs
Víctor Huerta
B5. DevOps. Eines desenvolupament (Git, Gitlab, Sonarqube)
Oriol Rico
C. Serveis del lloc de treball
C1 Estacions de treball informàtiques
C1.1 Gestió d'estacions de treball - entorn Linux Lluís Pérez
C1.2 Gestió d'estacions de treball - entorn Windows Lluís Pérez
C1.3 Manteniment hardware d'equips ofimàtics Lluís Pérez
C1.4 Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball Lluís Pérez
C2 Impressió
C2.1 Impressió en xarxa Lluís Pérez

D. Sistemes d’informació per a la gestió universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència
D1.1 PRISMA - Sistema de gestió acadèmica
Núria Cuesta
D1.2 geDAD - Sistema de gestió del Doctorat
Núria Cuesta
D1.3 Sistema de gestió de títols propis i estatals Núria Cuesta
D1.4 MATUPC - Aplicació de gestió de certificats
Núria Cuesta
D1.5 Aplicació de gestió de convenis de cooperació educativa Núria Cuesta
D1.7 GCICE - Sistema de gestió d'activitats de l'ICE Sisco Villas
D1.8 TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
Núria Cuesta
D1.9 Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions José A. Rodríguez
D1.10 Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants José A. Rodríguez
D1.11 Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc) José A. Rodríguez
D1.12 Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió José A. Rodríguez
D1.13 Sistema de gestió d'horaris acadèmics Núria Cuesta
D1.15 e-Secretaria Núria Cuesta
D1.16 Preinscripció Núria Cuesta
D1.17 Prisma-nou Núria Cuesta
D1.18 Sistema de consulta de dades acadèmiques Núria Cuesta
D1.19 ATENEA Treballs de Fi d'Estudis Sisco Villas
D1.20 ATENEA PhD Sisco Villas
D1.21 Detecció de plagi. URKUND Sisco Villas
D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència
D2.1 DRAC. Descriptor de la Recerca Meritxell Oncins
D2.2 Càlcul de costos de projectes europeus (Tarifes)
Carme Jiménez
D2.3 Portals Medi i Flux
Carme Jiménez
D2.4 Gestió de invencions i patens. IDEAS
Carme Jiménez
D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca Carme Jiménez
D2.6 Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...) Carme Jiménez
D2.7 TimeSheets David Figueres
D2.9 Beques INIREC (iniciació a la recerca) Juan Luis Moreno
D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial
D3.1 SAP EcoFin – gestió econòmica José Luis Rodríguez

D3.3 ARCHIBUS – Gestió d'edificacions i instal·lacions

Gemma Climent

D3.4 Tramitació dels encàrrecs de col·laboració

Juan Luis Moreno

D3.5 Gestió de viatges

José Luis Rodríguez

D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica José Luis Rodríguez
D4 Aplicacions de gestió de personal
D4.1 SPA - Sistema de gestió SAP Juan Luis Moreno
D4.2 Base de dades de personal Juan Luis Moreno
D4.4 TEMPUS - Sistema de control Horari
Juan Luis Moreno
D4.5 Sistema de control d'incidències Juan Luis Moreno
D4.7 Portal del treballador Juan Luis Moreno

D4.8 Directori UPC

Juan Luis Moreno

D4.11 Portal de Personal, Comunicació IT

Juan Luis Moreno

D4.12 Gestió de convocatòria de beques

Juan Luis Moreno

D4.13 Històrics HR-ACCESS

Juan Luis Moreno

D4.14 Contractació PDI Juan Luis Moreno
D4.15 Expedient Electrònic Personal Juan Luis Moreno
D4.16 Personal vinculat Juan Luis Moreno
D4.17 Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular
D4.18 Encàrrecs de col·laboració Juan Luis Moreno
D5 Aplicacions de gestió de les TIC
D5.1 GN6 - Gestor de Serveis TIC Lluís Pérez
D5.2 gCOT - Gestió de consums telefònics
Lluís Pérez
D5.4 EquipsTIC – catàleg d'equipament TIC Lluís Pérez
D5.5 ProTIC – gestor de projectes del Servei TIC Lluís Pérez
D5.6 serveisTIC - catàleg de serveis TIC UPC
Lluís Pérez
D5.7 Indicadors TIC Lluís Pérez
D6 Aplicacions de Biblioteques
D6.1 Catàleg de les biblioteques Jordi Serrano
D6.2 OpenCourseWare. Materials docents Jordi Serrano
D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital UPC Jordi Serrano
D6.5 FUTUR. Portal de la Producció Científica Jordi Serrano
D6.6 UPCommons. Portal del coneixement obert Jordi Serrano
D6.8 Liquidació de drets d'autor Jordi Serrano
D6.9 Reserva de sales de les biblioteques Jordi Serrano
D6.10 Comunicació (Novetats, butlletins i canalBIB) Jordi Serrano

D6.12 Sistema d'accés a la BRGF

 Jordi Serrano

D6.13 Discovery Jordi Serrano
D6.14 Memòria Digital UPC Jordi Serrano
D6.15 Revistes UPC Jordi Serrano
D6.16 GEOCommons Jordi Serrano
D6.17 IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura Jordi Serrano
D6.18 Bib@prop. APP de geolocalització Jordi Serrano
D6.19 ADRE.Gestió del prefixe DOI contractat per la UPC (GesDOI) Jordi Serrano
D6.21 Iniciativa Digital Politècnica Jordi Serrano
D6.23 Bibadmin: aplicacions de suport a la gestió interna del servei Jordi Serrano
D6.24 Oficina de Documentació i Arxius Jordi Serrano
D6.25 Sistema d'ocupació en temps real i visitants Jordi Serrano
D6.26 Datawarehouse SBPA Jordi Serrano
D6.27 eBib: accès als recursos d'informació contractats Jordi Serrano
D6.28 GeoUP4: geolocalització de la producció acadèmica de les universitats UP4 Jordi Serrano
D6.29 Intranet SBPA Jordi Serrano
D6.30 Programari gestió editorial (EditecWin) Jordi Serrano
D6.31 Sod: Gtbib (préstec interbibliotecari) Jordi Serrano
D9 Altres aplicacions de gestió universitària Jordi Serrano
D9.1 gRED - Gestió del Registre José Luis Rodríguez
D9.2 gPEU - Gestió de processos electorals:
José A. Rodríguez
D9.5 Reserva de Recursos Sofia Pascual
D9.6 Òrgans de govern
Eulàlia Formentí
D9.7 demanaUPC - Gestor de tiquets
Rosario Martín

D9.8 Allotjament compartit d’aplicacions

Eulàlia Formentí

D9.9 Portafirmes

Mercè Oller

D9.11 entitatsUPC - Gestió dels ens UPC

Eulàlia Formentí

D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis

Eulàlia Formentí

D9.13 Administració eines Consorci AOC

Mercè Oller

D9.14 gConvenis

Mercè Oller

D9.15 Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals Gemma Climent
D9.16 SIGRIS. Sistema de gestió de riscos laborals Gemma Climent
D9.17 Revisions Mèdiques Gemma Climent
D9.18 Aplicacions i serveis de gestió de la identitat José A. Rodríguez
D9.19 Libre de dades (GPAQ) José A. Rodríguez
D9.20 Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ José A. Rodríguez
D9.21 Seu electrònica Mercè Oller
D9.22 Datawarehouse i Business Intelligence José A. Rodríguez
D9.23 CRM Oriol Rico
D9.24 SIRENA. Monitorització de subministraments Gemma Climent
D9.25 eNotifica. Notificacions electròniques Mercè Oller
D9.26 Expedients jurídics (Kmaleon) Eulàlia Formentí
D9.27 e-convenis
D9.28 UPC Alumni Meritxell Oncins
D9.29 Esports
Meritxell Oncins
E. Serveis per a la docència
E1 Espais virtuals d'aprenentatge
E1.1 Atenea Sisco Villas
E1.2 MoocUPC Sisco Villas
E2 Gestió d'aules i laboratoris docents
E2.1 Gestió d'equipament d'imatge/so/TIC en aules ordinàries
E2.2 Gestió d'aules informàtiques
E2.3 Gestió d'equipament TIC en laboratoris no TIC
E3 Producció audiovisual Isabel Darnell

G. Serveis per a la comunicació i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda
G1.1 CorreuUPC - correu electrònic
Eulàlia Formentí
G1.2 Relay i gestió de dominis de correu Eulàlia Formentí
G2 Llistes de distribució de correu
G2.1 llistes corporatives: @llistes.upc.edu Eulàlia Formentí
G2.2 MyList Eulàlia Formentí
G2.3 GenNews - Newsletters i butlletins UPC Cristina Dantart
G3 Eines col·laboratives
G3.1 Genweb UPC Cristina Dantart
G3.2 Gengrup UPC Oriol Rico
G3.3 Comunitats UPC Oriol Rico
G3.4 WebConference Oriol Rico
G3.5 CercadorUPC Cristina Dantart
G4 Serveis web
G4.1 Home UPC Oriol Rico
G4.2 Canal tv.upc.edu Oriol Rico
G4.3 Sala de premsa Oriol Rico
G4.4 Allotjament i manteniment de sites web específics Oriol Rico
G4.5 Analítica web Oriol Rico
G5 Serveis de telefonia
G5.1 Telefonia fixa (Ibercom) Lluís Pérez
G5.2 UPCConnect - Telefonia IP
Lluís Pérez
G5.3 Telefonia mòbil Lluís Pérez
G5.4 Servei d'enviament SMS: gSMS Lluís Pérez
G6 Repositoris de fitxers Eulàlia Formentí

 

Historial


Versió 7.0 [09/octubre/2019]

S'afegeix la columna del Product Owner i s'actualitza la informació.

Es donen de baixa els següents serveis:

 • D2.8 Encàrrecs de col·laboració i e-convenis
 • D9.10 Esports i UPC Alumni
 • D6.3 Dipòsit d'exàmens de la UPC
 • D6.7 Publica!. Eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica
 • D6.11 Gestió de llistes d'espera
 • D6.20 Videoteca
 • D6.22 eBooks UPC

Es donen d'alta:

 • B3.6 SAP Fiori
 • B3.7 SAP Content Server
 • D1.21 Detecció de plagi. URKUND
 • D4.18 Encàrrecs de col·laboració
 • D9.27 e-convenis
 • D9.28 UPC Alumni
 • D9.29 Esports
 • D6.23 Bibadmin: aplicacions de suport a la gestió interna del servei
 • D6.24 Oficina de Documentació i Arxius
 • D6.25 Sistema d'ocupació en temps real i visitants
 • D6.26 Datawarehouse SBPA
 • D6.27 eBib: accès als recursos d'informació contractats
 • D6.28 GeoUP4: geolocalització de la producció acadèmica de les universitats UP4
 • D6.29 Intranet SBPA
 • D6.30 Programari gestió editorial (EditecWin)
 • D6.31 Sod: Gtbib (préstec interbibliotecari)

Es modifica la denominació del servei:

 • D2.4 Gestió de invencions i patens. IDEAS
 • D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital UPC
 • D6.5 FUTUR. Portal de la Producció Científica
 • D6.10 Comunicació (Novetats, butlletins i canalBIB)
 • D6.13 Discovery
 • D6.19 ADRE.Gestió del prefixe DOI contractat per la UPC (GesDOI)


Versió 6.10 [09/setembre/2019]

El servei:  "D4.12 Gestió de convocatòria de beques i Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular"  es subdivideix en dos:

 • D4.12 Gestió de convocatòria de beques
 • D4.17 Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular

Versió 6.9 [18/juliol/2019] 

 • Modificació de serveis:
  • "D1.17 Prima16 (denominació provisional)" es canvia per "D1.17 Prisma-nou"
  • "B5. DevOps. Eines pel desenvolupament de programari" es canvia per "B5 DevOps. Eines desenvolupament (Git, Gitlab, Sonarqube)"
 • Creació de nous serveis:
  • A2.7 Plataforma de contenidors (Rancher, Kubernetes)
  • C1.4 Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball

Versió 6.8 [20/maig/2019]

"G2.3 MAUTIC - Newsletters i butlletins UPC"  es canvia per  "G2.3 GenNews - Newsletters i butlletins UPC"

Versió 6.7 [27/març/2019]

 • Alta de D9.26  Expedients jurídics (Kmaleon)

Versió 6.6 [18/març/2019]

 • Alta de D4.16 Personal vinculat

Versió 6.5 [13/febrer/2019]

 • Alta de D9.25 eNotifica. Notificacions electròniques

Versió 6.4 [17/desembre/2018]

 • Alta de D9.24 SIRENA. Monitorització de subministraments 

Versió 6.3 [11/desembre/2018]

 • Alta de D9.23 CRM

Versió 6.2 [13/novembre/2018]

 • Alta de D1.19 ATENEA Treballs de Fi d'Estudis
 • Alta de D1.20 ATENEA PhD


Versió 6.1 [26/juny/2018]

 • Es dona de baixa "D1.6 ToTQ - Sistema de control de la qualitat docent"

 

Versió 6.0 [12/gener/2018]

Modificació de la denominació de serveis:

 • “B1 Aplicacions de gestió de la identitat”  canvia la denominació a “B1 Plataforma Identitat UPC”
 • “D2.5 Sistema de gestió de projectes de recerca” canvia la denominació a  “D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca”
 • “D9.5 Reserva de Recursos: Sistema de reserva de recursos” canvia la denominació a  “D9.5 Reserva de Recursos”
 • “D9.6 Òrgans de govern - Gestió d'òrgans de govern“ canvia la denominació a  “D9.6 Òrgans de govern”
 • "D9.10 UPC Alumni" canvia la denominació a "D9.10 Esports i UPC Alumni"
 • "G2.3 Newsletters UPC" canvia la denominació a "G2.3 MAUTIC - Newsletters i butlletins UPC"

 

Modificació de la codificació de serveis:

 • "D3.2 Seu electrònica"  passa a "D9.21 Seu electrònica"
 • "D4.3 Sistema de gestió Revisions mèdiques"  passa a "D9.17 Revisions Mèdiques"
 • "D4.6 SIGRIS - Sistema de gestió de riscos laborals (PACAE)" passa a "D9.16 SIGRIS. Sistema de gestió de riscos laborals"
 • "D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, Contrasenyes" passa a  "D9.18 Aplicacions i serveis de gestió de la identitat"
 • "D9.3 Catàleg de les biblioteques UPC" passa a "D6.1 Catàleg de les biblioteques"
 • "F2.1 Servei UPCommons" passa a "D6.6 UPCommons. Portal del coneixement obert"
 • "F2.2 Portal de la recerca: Futur" passa a "D6.5 FUTUR. Portal de la Producció Científica"

 

Agrupació de serveis:

 • "D4.11 Gestió de convocatòria de beques (JL)"  agrupat amb "Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular"

 

Baixa de serveis:

 • D1.8 SID Datawarehouse
 • D1.14 Sistema de gestió de beques
 • D3.2 Seu electrònica
 • D4.9 Tramitació dels nomenaments de càrrecs
 • D4.10 Acollida UPC
 • D4.12 Suport a la negociació de la càrrega docent
 • D4.13 Tramitació de l'Expedient Personal
 • D9.4 GESprotocol
 • D9.13 citaPrevia
 • F. Serveis per a la recerca
 • F1 Gestió de laboratoris de recerca
 • F1.1 Gestió de laboratoris de recerca TIC
 • F1.2 Gestió d'equipament TIC en laboratoris de recerca no TIC
 • F2 Dipòsits de documents i altres eines de publicació

 

Alta de nous serveis:

 • B5. DevOps. Eines pel desenvolupament de programari
 • D1.8 TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
 • D1.18 Sistema de consulta de dades acadèmiques
 • D2.6 Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...)
 • D2.7 TimeSheets
 • D2.8 Encàrrecs de col·laboració i e-convenis
 • D2.9 Beques INIREC (iniciació a la recerca)
 • D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica
 • D4.11 Portal de Personal, Comunicació IT
 • D4.13 Històrics HR-ACCESS
 • D4.14 Contractació PDI
 • D4.15 Expedient Electrònic Personal
 • D6 Aplicacions de Biblioteques
 • D6.2 OpenCourseWare. Materials docents
 • D6.3 Dipòsit d'exàmens de la UPC
 • D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital i eBIB
 • D6.7 Publica!. Eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica
 • D6.8 Liquidació de drets d'autor
 • D6.9 Reserva de sales de les biblioteques
 • D6.10 CanalBIB. Difusió multimèdia
 • D6.11 Gestió de llistes d'espera
 • D6.12 Sistema d'accés a la BRGF
 • D6.13 Discovery i Prestatgeria digital
 • D6.14 Memòria Digital UPC
 • D6.15 Revistes UPC
 • D6.16 GEOCommons
 • D6.17 IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura
 • D6.18 Bib@prop. APP de geolocalització
 • D6.19 ADRE. Sistema intern
 • D6.20 Videoteca
 • D6.21 Iniciativa Digital Politècnica
 • D6.22 eBooks UPC
 • D9.13 Administració eines Consorci AOC
 • D9.15 Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
 • D9.19 Llibre de dades (GPAQ)
 • D9.20 Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ
 • D9.21 Seu electrònica
 • D9.22 Datawarehouse i Business Intelligence
 • E3 Producció audiovisual
 • G3.5 CercadorUPC
 • G4.5 Analítica web

 

Versió 5.8 [3/novembre/2017]

 • S'afegeixen:
  • "D1.15 e-Secretaria"
  • "D1.16 Preinscripció"
  • "D1.17 Prisma16"  .  Aquesta denominació és provisional.

Versió 5.7 [19/juliol.2017]

 • Es refà l'estructura de E1 que passa a denominar-se «E1 Espais virtuals d'aprenentatge» que contindrà el serveis Atenea i Moocs

Versió 5.6 [2/maig/2017]

 • S'afegeix el servei «B3.5 UPCplay: motor gamificació»
 • S'afegeix el servei «D2.4 Gestió de patents»
 • S'afegeix el servei «D2.5 Sistema de gestió de projectes de recerca»
 • S'afegeix el servei «D3.5 Gestió de viatges»
 • S'afegeix el servei «D4.10 Acollida UPC»
 • S'afegeix el servei «D4.11 Gestió de convocatòries de beques (JL)»
 • S'afegeix el servei «D4.12 Suport a la negociació de la càrrega docent»
 • S'afegeix el servei «D4.13 Tramitació de l'Expedient personal»
 • S'afegeix el servei «D5.7 Indicadors TIC»
 • S'afegeix el servei «D9.13 citaPrevia»
 • S'afegeix el servei «D9.14 gConvenis»
 • S'afegeix el servei «G3.4 WebConferences»
 • S'afegeix el servei «G2.1 llistes corporatives»
 • S'afegeix el servei «G2.2 myLists»
 • S'afegeix el servei «G2.3 newsletters UPC»
 • «G2 Llistes de distribució de correu - myList« passa a dir-se «G2 Llistes de distribució de correu»
 • «D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, CitaPrèvia, Contrasenyes» passa a dir-se «D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, Contrasenyes»
 • «D9.12 enquestesUPC - eina per a generar enquestes i formularis» passa a dir-se «D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis»
 • «D4.6 SIGRIS - Sistema de gestió de riscos laborals (PACAE)» passa a incloure l'actal software usat per riscos laborals.

Versió 5.5 [24/octubre/2016]

 • Catàleg passa a ser versionat

Versió 5.4 [11/octubre/2016]

 • Servei A2.2 «Allotjament servidors CPD Omega» passa a denominar-se «Allotjament servidors CPD UPC»
 • Servei G5.1 «Telefonia Ibercom» passa a denominar-se «Telefonia fixa (Ibercom)
 • Nou servei D3.4 «Tramitació dels encàrrecs de col·laboració»
 • Nou servei D4.9 «Tramitació dels nomenaments de càrrecs»