Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Catàleg de serveis

Catàleg de serveis TIC v8.7

 

Versió: 8.7  17-09-2020

CETIC: 1 - Infraestructura TIC i Lloc de Treball
Comitè Funcional: 01 - Suport i Infraestructura TIC    Telecomunicacions  Wifi   CPD   Cloud   Dockers   Llicències   Carnet

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
01 - Suport i Infraestructura TIC
01.01 - Infraestructures de comunicacions A1 Infraestructures de comunicacions
01.01.01 - Xarxa troncal i connexió a Internet Lluís Pérez A1.6 Xarxa troncal i connexió a Internet
01.01.02 - DNS. Gestió de dominis d'Internet Lluís Pérez A1.2 Gestió de dominis d'Internet (DNS)
01.01.03 - Administració i connexió de xarxes locals Lluís Pérez A1.1 Administració i connexió de xarxes locals
01.01.04 - XSF. Xarxa Sense Fils Lluís Pérez A1.5 Xarxa Sense Fils (XSF)
01.01.05 - UPClink. Xarxa privada virtual Lluís Pérez A1.7 UPClink
01.01.06 - Manteniment hardware d'equips de comunicacions Lluís Pérez A1.3 Manteniment hardware d'equips de comunicacions
01.01.07 - Reparacions i petites ampliacions de cablat Lluís Pérez A1.4 Reparacions i petites ampliacions de cablat
01.02 - Infraestructures de càlcul i emmagatzegament A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament
01.02.01 - Administració d'infraestructures comuns Eulàlia Formentí A2.1 Administració d'infraestructures comuns
01.02.02 - Allotjament servidors CPD UPC Eulàlia Formentí A2.2 Allotjament servidors CPD UPC
01.02.03 - Cloud UPC Eulàlia Formentí A2.3 Cloud UPC
01.02.04 - Plataforma de contenidors. Rancher, Kubernetes Jose A. Rodríguez A2.7 Plataforma de contenidors (Rancher, Kubernetes)
01.02.05 - Allotjament compartit d’aplicacions Eulàlia Formentí D9.8 Allotjament compartit d’aplicacions
01.02.06 - Còpies de seguretat de dades de servidors Eulàlia Formentí A2.4 Còpies de seguretat de dades de servidors
01.02.07 - Monitorització de servidors Eulàlia Formentí A2.6 Monitorització de servidors
01.02.08 - Manteniment hardware de servidors Eulàlia Formentí A2.5 Manteniment hardware de servidors
01.03 - Llicències de programari B2 Llicències de programari
01.03.01 - Servei de distribució de software Eulàlia Formentí B2.2 Servei de distribució de software
01.03.02 - Gestió de llicències Eulàlia Formentí B2.1 Control de llicències flotants
01.04 - Programari de plataforma identitat UPC B1 Plataforma Identitat UPC
01.04.01 - gAUSS. Gestió de la identitat Jose A. Rodríguez B1.1 gAUSS - Gestió de de la identitat
01.04.02 - adAS. Autenticació i autorització d'usuaris Jose A. Rodríguez
01.05 - Plataformes de programari B3 Plataformes de programari
01.05.01 - Gestor documental Mercè Oller B3.1 Documentum - Gestor documental
01.05.02 - Framework Plone Eulàlia Formentí B3.2 Plone - Framework Plone
01.05.03 - MAX. Motor d’activitat social Eulàlia Formentí B3.3 Motor d’activitat social: MAX
01.05.04 - Bus SOA Jose A. Rodríguez B3.4 Bus SOA
01.05.05 - UPCplay. Motor de gamificació Oriol Rico B3.5 UPCplay: motor gamificació
01.05.06 - SAP Fiori Jose L. Rodríguez B3.6 SAP Fiori
01.05.07 - SAP Content Server Jose L. Rodríguez B3.7 SAP Content Server
01.06 - Eines desenvolupament DevOps. Git, Gitlab, Sonarqube Oriol Rico B5 DevOps. Eines desenvolupament (Git, Gitlab, Sonarqube)

 

CETIC: 1 - Infraestructura TIC i Lloc de Treball
Comitè Funcional: 02 - Seguretat TIC    Seguretat              

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
02 - Seguretat TIC B4 Seguretat TIC
02.01 - Gestió de la seguretat Víctor Huerta B4.1 Gestió de la seguretat
02.02 - Atenció a incidents de seguretat. IRT Víctor Huerta B4.2 Atenció a incidents de seguretat (IRT)
02.03 - Tallafocs Víctor Huerta B4.3 Tallafocs

 

CETIC: 1 - Infraestructura TIC i Lloc de Treball
Comitè Funcional: 03 - Aplicacions de Gestió de les TIC      Gestió TIC         

 

ServeiProduct OwnerSubserveisEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
03 - Aplicacions de Gestió de les TIC D5 Aplicacions de Gestió de les TIC
03.01 - gN6. Gestor de Serveis TIC Lluís Pérez MailToTiquet D5.1 GN6 - Gestor de Serveis TIC
03.02 - ServeisTIC. Portal de serveis TIC UPC Lluís Pérez D5.6 serveisTIC - catàleg de serveis TIC UPC
03.03 - EquipsTIC. Catàleg d'equipament TIC Lluís Pérez D5.4 EquipsTIC – catàleg d'equipament TIC
03.04 - ProTIC. Gestor de projectes TIC Lluís Pérez D5.5 ProTIC – gestor de projectes del Servei TIC
03.05 - Indicadors TIC Lluís Pérez D5.7 Indicadors TIC
03.06 - gCOT. Gestió de consums telefònics Lluís Pérez D5.2 gCOT - Gestió de consums telefònics


CETIC: 1 - Infraestructura TIC i Lloc de Treball
Comitè Funcional: 04 - Suport TIC al Lloc de Treball      Estació de treball    Impressora   Correu   Telefonia  Formulari 

 

ServeiProduct OwnerSubserveisEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
04 - Suport TIC al Lloc de Treball C. Serveis del lloc de treball
04.01 - Estacions de treball informàtiques C1 Estacions de treball informàtiques
04.01.01 - Gestió d'estacions de treball - entorn Linux Lluís Pérez C1.1 Gestió d'estacions de treball - entorn Linux
04.01.02 - Gestió d'estacions de treball - entorn Windows Lluís Pérez C1.2 Gestió d'estacions de treball - entorn Windows
04.01.03 - Manteniment hardware d'equips ofimàtics Lluís Pérez C1.3 Manteniment hardware d'equips ofimàtics
04.01.04 - Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball Lluís Pérez C1.4 Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball
04.01.05 - Ravada. Escriptoris virtuals
04.02 - Impressió C2 Impressió
04.02.01 - Impressió en xarxa Lluís Pérez C2.1 Impressió en xarxa
04.03 - Servei de correu electrònic i agenda G1 Servei de correu electrònic i agenda
04.03.01 - CorreuUPC. Correu electrònic Eulàlia Formentí

- Calendari

- Contactes

G1.1 CorreuUPC - correu electrònic
04.03.02 - MyList. Autoservei de llistes de distribució Eulàlia Formentí G2.2 MyList
04.03.03 - Relay i gestió de dominis de correu Eulàlia Formentí G1.2 Relay i gestió de dominis de correu
04.04 - Servei de telefonia G5 Serveis de telefonia
04.04.01 - UPCConnect. Telefonia IP Lluís Pérez G5.2 UPCConnect - Telefonia IP
04.04.02 - Telefonia mòbil Lluís Pérez G5.3 Telefonia mòbil
04.04.03 - gSMS. Servei d'enviament SMS Lluís Pérez G5.4 Servei d'enviament SMS: gSMS
04.05 - Eines de lloc de treball
04.05.01 - Comunitats UPC Oriol Rico G3.3 Comunitats UPC
04.05.02 - WebConference Oriol Rico G3.4 WebConference
04.05.03 - myEnquesta. Enquestes i formularis Eulàlia Formentí D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis
04.05.04 - Reserva de Recursos Sofia Pascual D9.5 Reserva de Recursos
04.05.05 - demanaUPC. Gestor de tiquets Eulàlia Formentí D9.7 demanaUPC - Gestor de tiquets
04.05.06 - G Suite Eulàlia Formentí

- Compte G Suite

- Grups G Suite

- Drive

- Hangouts Meet

- Chat

04.05.07 - myCitaPrevia Oriol Rico
04.06 - Repositori de fitxers Eulàlia Formentí G6.1 Repositoris de fitxers

 

CETIC: 2 - Suport TIC a Docència i Biblioteques
Comitè Funcional: 05 - Suport TIC a la Docència       Estudiant   Pisarra   Laboratori    Video

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
05 - Suport TIC a la Docència E. Serveis per a la docència
05.01 - Gestió d'aules i laboratoris docents E2 Gestió d'aules i laboratoris docents
05.01.01 - Gestió d'equipament d'imatge/so/TIC en aules ordinàries UTG E2.1 Gestió d'equipament d'imatge/so/TIC en aules ordinàries
05.01.02 - Gestió d'aules informàtiques UTG E2.2 Gestió d'aules informàtiques
05.01.03 - Gestió d'equipament TIC en laboratoris no TIC UTG E2.3 Gestió d'equipament TIC en laboratoris no TIC
05.02 - Espais virtuals i aplicacions de suport a la docència E1 Espais virtuals d'aprenentatge
05.02.01 - Atenea Sisco Villas E1.1 Atenea
05.02.02 - MoocUPC Sisco Villas E1.2 MoocUPC
05.02.03 - 
05.02.04 - ATENEA Treballs de Fi d'Estudis Sisco Villas D1.19 ATENEA Treballs de Fi d'Estudis
05.02.05 - ATENEA PhD Sisco Villas D1.20 ATENEA PhD
05.02.06 - Detecció de plagi. URKUND Sisco Villas D1.21 Detecció de plagi. URKUND
05.02.07 - Eines per a continguts accessibles (Blackboard Ally) Sisco Villas
05.03 - Producció audiovisual
05.03.01 - Producció audiovisual  Isabel Darnell E3 Producció audiovisual
05.03.02 - Videoteca Isabel Darnell

 

CETIC: 2 - Suport TIC a Docència i Biblioteques
Comitè Funcional: 06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica     Examen     Calendario   Certificado  Ministeri   

 

ServeiProduct OwnerSubserveisEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
06 - Suport TIC a la Gestió Acadèmica D1 Aplicacions de gestió de la docència
06.01 - PRISMA-nou: Nou sistema de gestió acadèmica Nuria Cuesta D1.17 Prisma-nou
06.02 - PRISMA - Sistema de gestió acadèmica Nuria Cuesta D1.1 PRISMA - Sistema de gestió acadèmica
06.03 - e-Secretaria Nuria Cuesta D1.15 e-Secretaria
06.04 - Preinscripció Nuria Cuesta D1.16 Preinscripció
06.05 - Sistema de gestió d'horaris acadèmics Àlex Muntada D1.13 Sistema de gestió d'horaris acadèmics
06.06 - MATUPC - Sistema de gestió de certificats Nuria Cuesta D1.4 MATUPC - Aplicació de gestió de certificats
06.07 - Sistema de consulta de dades acadèmiques Nuria Cuesta D1.18 Sistema de consulta de dades acadèmiques
06.09 - Sistema de gestió de títols propis i estatals Nuria Cuesta D1.3 Sistema de gestió de títols propis i estatals
06.10 - Sistema de gestió de convenis de cooperació educativa Nuria Cuesta - Borsa de convenis de cooperació educativa D1.5 Aplicació de gestió de convenis de cooperació educativa
06.11 - GCICE. Sistema de gestió d'activitats de l'ICE Sisco Villas D1.7 GCICE - Sistema de gestió d'activitats de l'ICE
06.13 - Doctorat webs/intranets Oriol Rico

- Gestió de l'oferta de programes de doctorat

- Gestió dels premis extraordinaris

 

CETIC: 2 - Suport TIC a Docència i Biblioteques
Comitè Funcional: 07 - Suport TIC a les Biblioteques      Llibre   Revista        

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
07 - Suport TIC a les Biblioteques D6 Aplicacions de Biblioteques
07.01 - Catàleg de les biblioteques Jordi Serrano D6.1 Catàleg de les biblioteques
07.02 - Bibliotècnica. Biblioteca digital i eBIB Jordi Serrano D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital UPC
07.03 - UPCommons. Portal del coneixement obert Jordi Serrano D6.6 UPCommons. Portal del coneixement obert
07.04 - Liquidació de drets d'autor Jordi Serrano D6.8 Liquidació de drets d'autor
07.05 - Reserva de sales de les biblioteques Jordi Serrano D6.9 Reserva de sales de les biblioteques
07.06 - CanalBIB. Difusió multimèdia Jordi Serrano D6.10 Comunicació (Novetats, butlletins i canalBIB)
07.07 - Sistema d'accés a la BRGF Jordi Serrano D6.12 Sistema d'accés a la BRGF
07.08 - Discovery i Prestatgeria digital Jordi Serrano D6.13 Discovery
07.09 - Memòria Digital UPC Jordi Serrano D6.14 Memòria Digital UPC
07.10 - Revistes UPC Jordi Serrano D6.15 Revistes UPC
07.11 - GEOCommons Jordi Serrano D6.16 GEOCommons
07.12 - IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura Jordi Serrano D6.17 IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura
07.13 - Bib@prop. APP de geolocalització Jordi Serrano D6.18 Bib@prop. APP de geolocalització
07.14 - ADRE. Sistema intern Jordi Serrano D6.19 ADRE.Gestió del prefixe DOI contractat per la UPC (GesDOI)
07.15 - Iniciativa Digital Politècnica Jordi Serrano D6.21 Iniciativa Digital Politècnica
07.16 - Bibadmin: aplicacions de suport a la gestió interna del servei Jordi Serrano D6.23 Bibadmin: aplicacions de suport a la gestió interna del servei
07.17 - Sistema d'ocupació en temps real i visitants Jordi Serrano D6.25 Sistema d'ocupació en temps real i visitants
07.18 - Datawarehouse SBPA Jordi Serrano D6.26 Datawarehouse SBPA
07.19 - eBib: accès als recursos d'informació contractats Jordi Serrano D6.27 eBib: accès als recursos d'informació contractats
07.20 - GeoUP4: geolocalització de la producció acadèmica de les universitats UP4 Jordi Serrano D6.28 GeoUP4: geolocalització de la producció acadèmica de les universitats UP4
07.21 - Intranet SBPA Jordi Serrano D6.29 Intranet SBPA
07.22 - Programari gestió editorial (EditecWin) Jordi Serrano D6.30 Programari gestió editorial (EditecWin)
07.23 - Sod: Gtbib (préstec interbibliotecari) Jordi Serrano D6.31 Sod: Gtbib (préstec interbibliotecari)
07.24 - OpenCourseWare. Materials docents Jordi Serrano D6.2 OpenCourseWare. Materials docents

 

CETIC: 3 - Suport TIC a la Recerca
Comitè Funcional: 08 - Suport TIC a la gestió de la recerca      Recerca  Timesheet    Euro    

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
08 - Suport TIC a la gestió de la recerca i la transferència D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència
08.01 - gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca Carme Jiménez D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca
08.02 - TimeSheets David Figueres D2.7 TimeSheets
08.03 - IDEAS. Gestió de invencions i patens Carme Jiménez D2.4 Gestió de invencions i patens. IDEAS
08.04 - Tarifes. Càlcul de costos de projectes europeus Carme Jiménez D2.2 Càlcul de costos de projectes europeus (Tarifes)
08.05 - Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...) Carme Jiménez D2.6 Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...)
08.06 - Portals Medi i Flux Carme Jiménez D2.3 Portals Medi i Flux


CETIC: 3 - Suport TIC a la Recerca
Comitè Funcional: 09 - Suport TIC a la producció científica      Drac    Home UPC     

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
09 - Suport TIC a la producció científica
09.01 - DRAC. Descriptor de la Recerca Meritxell Oncins D2.1 DRAC. Descriptor de la Recerca
09.02 - FUTUR. Porta de la Producció Científica Jordi Serrano D6.5 FUTUR. Portal de la Producció Científica

 

CETIC: 4 - Suport TIC a la Gestió
Comitè Funcional: 10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat    Bussines Intelligence Encuesta   Dades PDI  Comunitat   
     

 

ServeiProduct OwnerSubserveisEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
10 - Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Qualitat
10.01 - Datawarehouse i Business Intelligence Jose A. Rodríguez D9.22 Datawarehouse i Business Intelligence
10.02 - Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants Jose A. Rodríguez - e-enquestes de docència
- Gestor d'incidències de les enquestes de docència
D1.10 Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants
10.03 - Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc) Jose A. Rodríguez - infoPDI
- Règim de Dedicació PDI
- Assignació docent
- Punts direcció i coordinació
- Carrera horitzontal professor Associat
- Programa de Càtedres
D1.11 Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc)
10.04 - Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió Jose A. Rodríguez - Avaluació de mèrits docents
- Avaluació de mèrits de gestió
D1.12 Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió
10.05 - Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions Jose A. Rodríguez - Seguiment i Acreditació de les titulacions (SAT)
- Resultats de l'Avaluació de les Titulacions (marc VSMA)
D1.9 Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions
10.06 - Libre de dades (GPAQ) Jose A. Rodríguez - Llibre de dades
- Observatori de rànquings
D9.19 Llibre de dades (GPAQ)
10.07 - Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ Jose A. Rodríguez D9.20 Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ
10.08 - UPC Alumni Meritxell Oncins D9.28 UPC Alumni

 

CETIC: 4 - Suport TIC a la Gestió
Comitè Funcional: 11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans              
   Recursos Humans  Reloj  Salut


ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
11 - Suport TIC a la Gestió de Recursos Humans D4 Aplicacions de gestió de personal
11.01 - SPA. Sistema de gestió SAP Juan L. Moreno D4.1 SPA - Sistema de gestió SAP
11.02 - Base de dades de personal Juan L. Moreno D4.2 Base de dades de personal
11.03 - TEMPUS. Sistema de control Horari Juan L. Moreno D4.4 TEMPUS - Sistema de control Horari
11.04 - Sistema de control d'incidències Juan L. Moreno D4.5 Sistema de control d'incidències
11.05 - Portal del treballador Juan L. Moreno D4.7 Portal del treballador
11.06 - Directori UPC Juan L. Moreno D4.8 Directori UPC
11.07 - Portal de Personal, Comunicació IT Juan L. Moreno D4.11 Portal de Personal, Comunicació IT
11.08 - Gestió de convocatòria de beques Juan L. Moreno D4.12 Gestió de convocatòria de beques
11.09 - Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular D4.17 Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular
11.10 - Contractació PDI Juan L. Moreno D4.14 Contractació PDI
11.11 - Expedient Electrònic Personal Juan L. Moreno D4.15 Expedient Electrònic Personal
11.12 - Històrics HR-ACCESS Juan L. Moreno D4.13 Històrics HR-ACCESS
11.13 - Beques INIREC (iniciació a la recerca) Juan L. Moreno D2.9 Beques INIREC (iniciació a la recerca)
11.14 - Personal vinculat Juan L. Moreno D4.16 Personal vinculat
11.15 - Encàrrecs de col·laboració Juan L. Moreno D4.18 Encàrrecs de col·laboració
11.16 - UXXI Recursos Humans Juan L. Moreno


CETIC: 4 - Suport TIC a la Gestió
Comitè Funcional: 12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica    Euro         Avió  Contracte

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
12 - Suport TIC a la Gestió Econòmica D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial
12.01 - SAP EcoFin. Gestió econòmica Jose L. Rodríguez D3.1 SAP EcoFin - gestió econòmica
12.02 - Gestió de viatges Jose L. Rodríguez D3.5 Gestió de viatges
12.03 - Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica Jose L. Rodríguez D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica

 

CETIC: 4 - Suport TIC a la Gestió
Comitè Funcional: 13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures              
   Edificis   ReparaciónEcologico  

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
13 - Suport TIC a l'Àrea d'Infraestructures
13.01 - ARCHIBUS. Gestió d'edificacions i instal·lacions Gemma Climent D3.3 ARCHIBUS – Gestió d'edificacions i instal·lacions
13.02 - SIRENA. Monitorització de subministraments Gemma Climent D9.24 SIRENA. Monitorització de subministraments
13.03 - Esports Meritxell Oncins D9.29 Esports
13.04 - Maphaton. Informació geolocalitzada Eulàlia Formentí

 

CETIC: 5 - Suport TIC a la Institució
Comitè Funcional: 14 - Suport TIC a Comunicació              
   Home UPC TV  Twitter  Diaris
   

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
14 - Suport TIC a Comunicació
14.01 - Home UPC Oriol Rico G4.1 Home UPC
14.02 - Canal tv.upc.edu Oriol Rico G4.2 Canal tv.upc.edu
14.03 - Sala de premsa Oriol Rico G4.3 Sala de premsa
14.04 - GenNews. Newsletters i butlletins UPC Eulàlia Formentí G2.3 GenNews - Newsletters i butlletins UPC
14.05 - Genweb UPC Cristina Dantart G3.1 Genweb UPC
14.06 - Gengrup UPC Oriol Rico G3.2 Gengrup UPC
14.07 - CercadorUPC Cristina Dantart G3.5 CercadorUPC
14.08 - Analítica web Oriol Rico G4.5 Analítica web
14.09 - Llistes corporatives: @llistes.upc.edu Eulàlia Formentí G2.1 llistes corporatives: @llistes.upc.edu
14.10 - Allotjament i manteniment de sites web específics Oriol Rico G4.4 Allotjament i manteniment de sites web específics
14.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. Symposium Sisco Villas
14.12 - App UPC Estudiants

 

CETIC: 5 - Suport TIC a la Institució
Comitè Funcional: 15 - Suport TIC Institucional              
    UPC   
   

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
15 - Suport TIC Institucional
15.01 - Òrgans de govern Eulàlia Formentí D9.6 Òrgans de govern
15.02 - Gestió dels ens UPC. entitatsUPC Eulàlia Formentí D9.11 entitatsUPC - Gestió dels ens UPC
15.03 - Expedients jurídics. Kmaleon Eulàlia Formentí D9.26 Expedients jurídics (Kmaleon)
15.04 - gConvenis Mercè Oller D9.14 gConvenis
15.05 - CRM Oriol Rico D9.23 CRM
15.06 - Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals Oriol Rico D9.15 Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
15.07 - SIGRIS. Gestió de riscos laborals Oriol Rico D9.16 SIGRIS. Sistema de gestió de riscos laborals
15.08 - Revisions Mèdiques Oriol Rico D9.17 Revisions Mèdiques
15.09 - Aplicacions i serveis de gestió de la identitat (MyID ...) Jose A. Rodríguez D9.18 Aplicacions i serveis de gestió de la identitat
15.10 - e-convenis D9.27 e-convenis

 

CETIC: 5 - Suport TIC a la Institució
Comitè Funcional: 16 - Suport TIC a la eAdministració              
    Firma documento   Documento electronico  Electricidad  Urna   Notificació
   

 

ServeiProduct OwnerEquivalència amb l'anterior Catàleg de Serveis v7.0
16 - Suport TIC a la eAdministració
16.01 - ERES. Gestió del Registre Jose L. Rodríguez D9.1 gRED - Gestió del Registre
16.02 - gPEU. Gestió de processos electorals Jose A. Rodríguez D9.2 gPEU - Gestió de processos electorals
16.03 - Portafirmes Mercè Oller D9.9 Portafirmes
16.04 - Seu electrònica i motor de tràmits Mercè Oller D9.21 Seu electrònica
16.05 - Administració eines Consorci AOC Mercè Oller D9.13 Administració eines Consorci AOC
16.06 - eNotifica. Notificacions electròniques Mercè Oller D9.25 eNotifica. Notificacions electròniques
16.07 - eTramita. Tramitador de signatures Mercè Oller
16.08 - gExpedients. Gestor d'expedients Mercè Oller
16.09 - Passarel·les de pagament electrònic Mercè Oller


Historial


Versió actual 8.7 [17/setembre/2020]

 • Canvi de denominació del servei:   "14.12 - UPC Student App"   per   "14.12 - App UPC Estudiants"


Versió 8.6 [29/juliol/2020]

 • Nous serveis: 

04.05.07 - myCitaPrevia

11.16 - UXXI Recursos Humans

 • Nou subservei:

Borsa de convenis de cooperació educativa, nou subservei de 06.10 - Sistema de gestió de convenis de cooperació educativa

 

Versió 8.5 [21/maig/2020]

 • Nou servei:

04.01.05 - Ravada. Escriptoris virtuals


Versió 8.4 [04/maig/2020]

 • Recodificació del servei: "05.02.03 - OpenCourseWare. Materials docents"   per  "07.24 - OpenCourseWare. Materials docents"


Versió 8.3 [22/abril/2020]

 • Modificació del servei "16.04 - Seu electrònica" per "16.04 - Seu electrònica i motor de tràmits"

 

Versió 8.2 [17/abril/2020]

 • Nous subserveis per:

04.03.01 - CorreuUPC

04.05.06 - G Suite


Versió  8.2 [16/març/2020]

 • Nou Servei:   "04.05.06 - G Suite"

 

Versió 8.1 [09/març/2020]

 • Baixa de Serveis:
  • 06.08 - geDAD - Sistema de gestió del Doctorat
  • 06.12 - TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
 • Canvi de denominació de Serveis:
  • Canvia "05.03 - Producció audiovisual" per  "05.03.01 - Producció audiovisual"
  • Canvia "16.01 - gRED. Gestió del Registre"  per  "16.01 - ERES. Gestió del Registre"
 • Nous Serveis:
  • "05.02.07 - Eines per a continguts accessibles. Blackboard Ally"
  • "05.03.02 - Videoteca" 
  • "06.13 - Doctorat webs/intranets",  amb el subserveis:
   • Gestió de l'oferta de programes de doctorat
   • Gestió dels premis extraordinaris
  • "13.04 - Maphaton. Informació geolocalitzada"
  • "14.11 - Suport a la gestió d'esdeveniments. Symposium"
  • "14.12 - UPC Student App"
  • "16.08 - gExpedients. Gestor d'expedients"
  • "16.09 - Passarel·les de pagament electrònic"
 • Nou subservei:
  • "MailToTiquet" dins de   "03.01 - gN6. Gestor de Serveis TIC"


Versió 8.0 [07/gener/2020]

 • Nova classificació dels serveis en funció de les noves CETIC i Comissions Funcionals

Consulta de les versions anteriors del catàleg