Comparteix:

Calendari

 Data                                                                                                           Tasca
16 novembre 2020 Anunci de la convocatòria
18 novembre - 16 desembre 2020 Presentació de propostes
18 desembre 2020 Publicació de propostes presentades
7 gener-25 març 2021 Priorització de projectes pels Comitès de priorització
12-16 abril 2021 Priorització de projectes pel Consell de direcció
21 abril 2021 Publicació de resultats