Vés al contingut (premeu Retorn)

Product Owners de Serveis TIC

Versió 0.4   14 abril 2019


Servei CETIC Product Owner Responsable Tècnic Interlocutors Funcionals Usuaris
A. Serveis d'Infraestructura TIC. Maquinari - UPCnet Direcció TIC UPC
A1 Infraestructures de comunicacions Lluís Pérez UPCnet Direcció TIC UPC
A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari -
B1 Plataforma de la identitat UPC Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
B2 Llicències de programari Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
B3 Plataformes de programari -
B3.1 Documentum - Gestor documental UPCnet Direcció TIC
B3.2 Plone - Framework Plone Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
B3.3 Motor d’activitat social: MAX Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
B3.4 Bus SOA Jose Antonio Rodriguez UPCnet
B3.5 UPCplay: motor gamificació
B4 Seguretat TIC Víctor Huerta UPCnet CISO UPC
C. Serveis del lloc de treball Lluís Pérez - - UPC
C1 Estacions de treball informàtiques Lluís Pérez UPCnet Direcció TIC UPC
C2 Impressió Lluís Pérez Canon Servei de Patrimoni UPC
D. Sistemes d’informació per a la gestió universitària -
D1 Aplicacions de gestió de la docència -
D1.1 PRISMA - Sistema de gestió acadèmica Nuria Cuesta Àrea Acadèmica UPC
D1.2 geDAD - Sistema de gestió del Doctorat Nuria Cuesta Àrea Acadèmica
D1.3 Sistema de gestió de títols propis i estatals Nuria Cuesta Àrea Acadèmica SGA i Centres
D1.4 MATUPC - Aplicació de gestió de certificats  Nuria Cuesta S. Gestió Acadèmica SGA i Centres
D1.5 Aplicació de gestió de convenis de cooperació educativa Nuria Cuesta S. Gestió Acadèmica SGA i Centres
D1.7 GCICE - Sistema de gestió d'activitats de l'ICE Sisco Villas Suport ICE Suport ICE i usuaris ICE
D1.8 Repositori de tesis del Ministeri (TESEO) Nuria Cuesta
D1.9 Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions GPAQ
D1.10 Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants GPAQ
D1.11 Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc) GPAQ
D1.12 Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió GPAQ
D1.13 Sistema de gestió d'horaris acadèmics Nuria Cuesta
D1.14 Sistema de gestió de Beques Nuria Cuesta
D1.15 e-Secretaria Nuria Cuesta
D1.16 Preinscripció Nuria Cuesta
D1.17 Prisma16 (denominació provisional) Nuria Cuesta
D1.18 Sistema de Consulta de Gestió Acadèmica Nuria Cuesta
D1.19 Sistema de Títols Oficials Nuria Cuesta
D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència -
D2.1 DRAC. Descriptor de la Recerca Meritxell Oncins UPCnet SIRDI PDI i S.Biblioteques
D2.2 Càlcul de costos de projectes europeus (Tarifes)  Carme Jiménez UPCnet Àrea de Recerca
D2.3 Portals Medi i Flux Carme Jiménez UPCnet Àrea de Recerca PDI i gestors recerca
D2.4 Gestió de patens  Carme Jiménez Àrea de Recerca
D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca Carme Jiménez UPCnet Àrea de Recerca PDI i gestors recerca
D2.7 TimeSheets Carme Jiménez Área TIC
D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial -
D3.1 SAP EcoFin – gestió econòmica José Luis Rodríguez UPCnet Àrea Economia PDI i PAS
D3.2 Seu electrònica Montse Mulet UPCnet
D3.3 ARCHIBUS – Gestió d'edificacions i instal·lacions Cristina Garcia UPCnet
D3.4 Tramitació dels encàrrecs de col·laboració UPCnet
D3.5 Gestió de viatges José Luis Rodríguez
D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació i licitació electrònica José Luis Rodríguez
D4 Aplicacions de gestió de personal Juan Luís Moreno - Àrea de Personal PDI i PAS
D5 Aplicacions de gestió de les TIC Lluís Pérez UPCnet Direcció TIC
D6 Aplicacions de gestió de Biblioteques Servei de Biblioteques UPC
D9 Altres aplicacions de gestió universitària
D9.1 Gestió del Registre: gRED, ERES, EACAT José Luis Rodríguez UPCnet Servei de Patrimoni
D9.2 Gestió de processos electorals: gPEU, PNYX, eVot Sisco Villas UPCnet Montse Mulet, Secretaria General UPC
D9.5 Reserva de Recursos: Sistema de reserva de recursos Sofia Pascual Direcció TIC UPC
D9.6 Òrgans de govern - Gestió d'òrgans de govern Eulàlia Formentí UPCnet Secretaria General
D9.7 demanaUPC - Gestor de tiquets Eulàlia Formentí Direcció TIC UPC i externs
D9.8 Allotjament compartit d’aplicacions Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC PDI i PAS
D9.9 Portafirmes
UPCnet Direcció TIC UPC
D9.10 Esports i UPC Alumni Meritxell Oncins
D9.11 entitatsUPC - Gestió dels ens UPC  Eulàlia Formentí UPCnet Assessoria Jurídica, Gabinet del Rector
D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis Eulàlia Formentí Direcció TIC PDI i PAS
D9.13 Eines AOC (administració i seguiment) Montse Mulet UPCnet Direcció TIC
D9.17 Notificacions electròniques Montse Mulet
D9.18 Gestió Identitat i Serveis associats (gCarnets, gFotos, myID,...) Montse Mulet
D9.19 Sistemes de gestió del GPAQ Jose Antonio Rodríguez
D9.26 Expedients jurídics (Kmaleon) Eulàlia Formentí LEVEL PROGRAMS SL Àrea Jurídica Àrea Jurídica
E. Serveis per a la docència
E1 Espais virtuals d'aprenentatge Sisco Villas UPCnet UPC
E1.1 Atenea Sisco Villas UPCnet UPC
E1.2 MoocUPC Sisco Villas UPCnet UPC
E2 Gestió d'aules i laboratoris docents
G. Serveis per a la comunicació i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC UPC
G2 Llistes de distribució de correu Eulàlia Formentí UPCnet Direcció TIC PDI i PAS
G3 Eines col·laboratives Oriol Rico UPCnet Direcció TIC UPC
G4 Serveis web Oriol Rico UPCnet S. Comunicació UPC
G5 Serveis de telefonia Lluís Pérez UPCnet Direcció TIC PDI i PAS
G6 Repositori de fitxers Eulàlia Formentí

Historial

 

Versió 0.4 [14/abril/2019]

S'afegeix D2.7 TimeSheets

Versió 0.3 [27/març/2019]

S'afegeix D9.26 Expedients jurídics (Kmaleon)

 

Versió 0.2 [17/desembre/2018]

  • Es canvia Sara Perez per Oriol Rico als serveis G3 i G4

Versió 0.1 [26/juny/2018]

  • Es dona de baixa "D1.6 ToTQ - Sistema de control de la qualitat docent"


Versió 0.0 [23/gener/2018]