Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de serveis TIC

 

Catàleg de Serveis TIC Globals UPC

 

Versió: 6.10 [9/setembre/2019]

 

A. Serveis d’infraestructura TIC. Maquinari
A1 Infraestructures de comunicacions
A1.1 Administració i connexió de xarxes locals
A1.2 Gestió de dominis d'Internet (DNS)
A1.3 Manteniment hardware d'equips de comunicacions
A1.4 Reparacions i petites ampliacions de cablat
A1.5 Xarxa Sense Fils (XSF)
A1.6 Xarxa troncal i connexió a Internet
A1.7 UPClink
A2 Infraestructures de càlcul i emmagatzemament
A2.1 Administració d'infraestructures comuns
A2.2 Allotjament servidors CPD UPC
A2.3 Cloud UPC
A2.4 Còpies de seguretat de dades de servidors
A2.5 Manteniment hardware de servidors
A2.6 Monitorització de servidors
A2.7 Plataforma de contenidors (Rancher, Kubernetes)

B. Serveis d'infraestructura TIC. Programari
B1 Plataforma Identitat UPC
B1.1 gAUSS - Gestió de de la identitat
B2 Llicències de programari
B2.1 Control de llicències flotants
B2.2 Servei de distribució de software
B3 Plataformes de programari
B3.1 Documentum - Gestor documental
B3.2 Plone - Framework Plone
B3.3 Motor d’activitat social: MAX
B3.4 Bus SOA
B3.5 UPCplay: motor gamificació
B4 Seguretat TIC
B4.1 Gestió de la seguretat
B4.2 Atenció a incidents de seguretat (IRT)
B4.3 Tallafocs
B5. DevOps. Eines desenvolupament (Git, Gitlab, Sonarqube)
C. Serveis del lloc de treball
C1 Estacions de treball informàtiques
C1.1 Gestió d'estacions de treball - entorn Linux
C1.2 Gestió d'estacions de treball - entorn Windows
C1.3 Manteniment hardware d'equips ofimàtics
C1.4 Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball
C2 Impressió
C2.1 Impressió en xarxa

D. Sistemes d’informació per a la gestió universitària
D1 Aplicacions de gestió de la docència
D1.1 PRISMA - Sistema de gestió acadèmica
D1.2 geDAD - Sistema de gestió del Doctorat
D1.3 Sistema de gestió de títols propis i estatals
D1.4 MATUPC - Aplicació de gestió de certificats
D1.5 Aplicació de gestió de convenis de cooperació educativa
D1.6
D1.7 GCICE - Sistema de gestió d'activitats de l'ICE
D1.8 TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
D1.9 Sistema de Seguiment i Acreditació de les Titulacions
D1.10 Sistemes de gestió d'enquestes a estudiants
D1.11 Sistema de gestió de l'activitat acadèmica del PDI (inclou AAD, assignació, etc)
D1.12 Sistemes de gestió dels complements docents i de gestió
D1.13 Sistema de gestió d'horaris acadèmics
D1.15 e-Secretaria
D1.16 Preinscripció
D1.17 Prisma-nou
D1.18 Sistema de consulta de dades acadèmiques
D1.19 ATENEA Treballs de Fi d'Estudis
D1.20 ATENEA PhD
D2 Aplicacions de gestió de la recerca i la transferència
D2.1 DRAC. Descriptor de la Recerca
D2.2 Càlcul de costos de projectes europeus (Tarifes)
D2.3 Portals Medi i Flux
D2.4 Gestió de patens 
D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca
D2.6 Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...)
D2.7 TimeSheets
D2.8 Encàrrecs de col·laboració i e-convenis
D2.9 Beques INIREC (iniciació a la recerca)
D3 Aplicacions de gestió econòmica i patrimonial
D3.1 SAP EcoFin – gestió econòmica

D3.3 ARCHIBUS – Gestió d'edificacions i instal·lacions

D3.4 Tramitació dels encàrrecs de col·laboració

D3.5 Gestió de viatges

D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica
D4 Aplicacions de gestió de personal
D4.1 SPA - Sistema de gestió SAP
D4.2 Base de dades de personal
D4.4 TEMPUS - Sistema de control Horari
D4.5 Sistema de control d'incidències
D4.7 Portal del treballador

D4.8 Directori UPC

D4.11 Portal de Personal, Comunicació IT

D4.12 Gestió de convocatòria de beques

D4.13 Històrics HR-ACCESS

D4.14 Contractació PDI
D4.15 Expedient Electrònic Personal
D4.16 Personal vinculat
D4.17 Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular
D5 Aplicacions de gestió de les TIC
D5.1 GN6 - Gestor de Serveis TIC
D5.2 gCOT - Gestió de consums telefònics
D5.4 EquipsTIC – catàleg d'equipament TIC
D5.5 ProTIC – gestor de projectes del Servei TIC
D5.6 serveisTIC - catàleg de serveis TIC UPC
D5.7 Indicadors TIC
D6 Aplicacions de Biblioteques
D6.1 Catàleg de les biblioteques
D6.2 OpenCourseWare. Materials docents
D6.3 Dipòsit d'exàmens de la UPC
D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital i eBIB
D6.5 FUTUR. Porta de la Producció Científica
D6.6 UPCommons. Portal del coneixement obert
D6.7 Publica!. Eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica
D6.8 Liquidació de drets d'autor
D6.9 Reserva de sales de les biblioteques
D6.10 CanalBIB. Difusió multimèdia
D6.11 Gestió de llistes d'espera

D6.12 Sistema d'accés a la BRGF

D6.13 Discovery i Prestatgeria digital
D6.14 Memòria Digital UPC
D6.15 Revistes UPC
D6.16 GEOCommons
D6.17 IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura
D6.18 Bib@prop. APP de geolocalització
D6.19 ADRE. Sistema intern
D6.20 Videoteca
D6.21 Iniciativa Digital Politècnica
D6.22 eBooks UPC
D9 Altres aplicacions de gestió universitària
D9.1 gRED - Gestió del Registre
D9.2 gPEU - Gestió de processos electorals:
D9.5 Reserva de Recursos
D9.6 Òrgans de govern
D9.7 demanaUPC - Gestor de tiquets

D9.8 Allotjament compartit d’aplicacions

D9.9 Portafirmes

D9.10 Esports i UPC Alumni

D9.11 entitatsUPC - Gestió dels ens UPC

D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis

D9.13 Administració eines Consorci AOC

D9.14 gConvenis

D9.15 Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
D9.16 SIGRIS. Sistema de gestió de riscos laborals
D9.17 Revisions Mèdiques
D9.18 Aplicacions i serveis de gestió de la identitat
D9.19 Libre de dades (GPAQ)
D9.20 Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ
D9.21 Seu electrònica
D9.22 Datawarehouse i Business Intelligence
D9.23 CRM
D9.24 SIRENA. Monitorització de subministraments
D9.25 eNotifica. Notificacions electròniques
D9.26 Expedients jurídics (Kmaleon)
E. Serveis per a la docència
E1 Espais virtuals d'aprenentatge
E1.1 Atenea
E1.2 MoocUPC
E2 Gestió d'aules i laboratoris docents
E2.1 Gestió d'equipament d'imatge/so/TIC en aules ordinàries
E2.2 Gestió d'aules informàtiques
E2.3 Gestió d'equipament TIC en laboratoris no TIC
E3 Producció audiovisual

G. Serveis per a la comunicació i col·laboració entre persones
G1 Servei de correu electrònic i agenda
G1.1 CorreuUPC - correu electrònic
G1.2 Relay i gestió de dominis de correu
G2 Llistes de distribució de correu
G2.1 llistes corporatives: @llistes.upc.edu
G2.2 MyList
G2.3 GenNews - Newsletters i butlletins UPC
G3 Eines col·laboratives
G3.1 Genweb UPC
G3.2 Gengrup UPC
G3.3 Comunitats UPC
G3.4 WebConference
G3.5 CercadorUPC
G4 Serveis web
G4.1 Home UPC
G4.2 Canal tv.upc.edu
G4.3 Sala de premsa
G4.4 Allotjament i manteniment de sites web específics
G4.5 Analítica web
G5 Serveis de telefonia
G5.1 Telefonia fixa (Ibercom)
G5.2 UPCConnect - Telefonia IP
G5.3 Telefonia mòbil
G5.4 Servei d'enviament SMS: gSMS
G6 Repositoris de fitxers

 

Historial


Versió 6.10 [09/setembre/2019]

El servei:  "D4.12 Gestió de convocatòria de beques i Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular"  es subdivideix en dos:

 • D4.12 Gestió de convocatòria de beques
 • D4.17 Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular

Versió 6.9 [18/juliol/2019] 

 • Modificació de serveis:
  • "D1.17 Prima16 (denominació provisional)" es canvia per "D1.17 Prisma-nou"
  • "B5. DevOps. Eines pel desenvolupament de programari" es canvia per "B5 DevOps. Eines desenvolupament (Git, Gitlab, Sonarqube)"
 • Creació de nous serveis:
  • A2.7 Plataforma de contenidors (Rancher, Kubernetes)
  • C1.4 Aprovisionament i renovació d'equips del lloc de treball

Versió 6.8 [20/maig/2019]

"G2.3 MAUTIC - Newsletters i butlletins UPC"  es canvia per  "G2.3 GenNews - Newsletters i butlletins UPC"

Versió 6.7 [27/març/2019]

 • Alta de D9.26  Expedients jurídics (Kmaleon)

Versió 6.6 [18/març/2019]

 • Alta de D4.16 Personal vinculat

Versió 6.5 [13/febrer/2019]

 • Alta de D9.25 eNotifica. Notificacions electròniques

Versió 6.4 [17/desembre/2018]

 • Alta de D9.24 SIRENA. Monitorització de subministraments 

Versió 6.3 [11/desembre/2018]

 • Alta de D9.23 CRM

Versió 6.2 [13/novembre/2018]

 • Alta de D1.19 ATENEA Treballs de Fi d'Estudis
 • Alta de D1.20 ATENEA PhD


Versió 6.1 [26/juny/2018]

 • Es dona de baixa "D1.6 ToTQ - Sistema de control de la qualitat docent"

 

Versió 6.0 [12/gener/2018]

Modificació de la denominació de serveis:

 • “B1 Aplicacions de gestió de la identitat”  canvia la denominació a “B1 Plataforma Identitat UPC”
 • “D2.5 Sistema de gestió de projectes de recerca” canvia la denominació a  “D2.5 gRDI. Sistema de gestió de projectes de recerca”
 • “D9.5 Reserva de Recursos: Sistema de reserva de recursos” canvia la denominació a  “D9.5 Reserva de Recursos”
 • “D9.6 Òrgans de govern - Gestió d'òrgans de govern“ canvia la denominació a  “D9.6 Òrgans de govern”
 • "D9.10 UPC Alumni" canvia la denominació a "D9.10 Esports i UPC Alumni"
 • "G2.3 Newsletters UPC" canvia la denominació a "G2.3 MAUTIC - Newsletters i butlletins UPC"

 

Modificació de la codificació de serveis:

 • "D3.2 Seu electrònica"  passa a "D9.21 Seu electrònica"
 • "D4.3 Sistema de gestió Revisions mèdiques"  passa a "D9.17 Revisions Mèdiques"
 • "D4.6 SIGRIS - Sistema de gestió de riscos laborals (PACAE)" passa a "D9.16 SIGRIS. Sistema de gestió de riscos laborals"
 • "D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, Contrasenyes" passa a  "D9.18 Aplicacions i serveis de gestió de la identitat"
 • "D9.3 Catàleg de les biblioteques UPC" passa a "D6.1 Catàleg de les biblioteques"
 • "F2.1 Servei UPCommons" passa a "D6.6 UPCommons. Portal del coneixement obert"
 • "F2.2 Portal de la recerca: Futur" passa a "D6.5 FUTUR. Portal de la Producció Científica"

 

Agrupació de serveis:

 • "D4.11 Gestió de convocatòria de beques (JL)"  agrupat amb "Programa de Promoció de la Salud Cardiovascular"

 

Baixa de serveis:

 • D1.8 SID Datawarehouse
 • D1.14 Sistema de gestió de beques
 • D3.2 Seu electrònica
 • D4.9 Tramitació dels nomenaments de càrrecs
 • D4.10 Acollida UPC
 • D4.12 Suport a la negociació de la càrrega docent
 • D4.13 Tramitació de l'Expedient Personal
 • D9.4 GESprotocol
 • D9.13 citaPrevia
 • F. Serveis per a la recerca
 • F1 Gestió de laboratoris de recerca
 • F1.1 Gestió de laboratoris de recerca TIC
 • F1.2 Gestió d'equipament TIC en laboratoris de recerca no TIC
 • F2 Dipòsits de documents i altres eines de publicació

 

Alta de nous serveis:

 • B5. DevOps. Eines pel desenvolupament de programari
 • D1.8 TESEO. Suport a la base de dades de tesis doctorals del Ministeri
 • D1.18 Sistema de consulta de dades acadèmiques
 • D2.6 Eines de gestió de la recerca (Mapa de Coneixement, exped. Dèficit, Liquidació Viatges, Impagats, Justificacions, ...)
 • D2.7 TimeSheets
 • D2.8 Encàrrecs de col·laboració i e-convenis
 • D2.9 Beques INIREC (iniciació a la recerca)
 • D3.6 Perfil del contractant i plataforma de contractació electrònica
 • D4.11 Portal de Personal, Comunicació IT
 • D4.13 Històrics HR-ACCESS
 • D4.14 Contractació PDI
 • D4.15 Expedient Electrònic Personal
 • D6 Aplicacions de Biblioteques
 • D6.2 OpenCourseWare. Materials docents
 • D6.3 Dipòsit d'exàmens de la UPC
 • D6.4 Bibliotècnica. Biblioteca digital i eBIB
 • D6.7 Publica!. Eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica
 • D6.8 Liquidació de drets d'autor
 • D6.9 Reserva de sales de les biblioteques
 • D6.10 CanalBIB. Difusió multimèdia
 • D6.11 Gestió de llistes d'espera
 • D6.12 Sistema d'accés a la BRGF
 • D6.13 Discovery i Prestatgeria digital
 • D6.14 Memòria Digital UPC
 • D6.15 Revistes UPC
 • D6.16 GEOCommons
 • D6.17 IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura
 • D6.18 Bib@prop. APP de geolocalització
 • D6.19 ADRE. Sistema intern
 • D6.20 Videoteca
 • D6.21 Iniciativa Digital Politècnica
 • D6.22 eBooks UPC
 • D9.13 Administració eines Consorci AOC
 • D9.15 Bases de dades de Prevenció de Riscos Laborals
 • D9.19 Llibre de dades (GPAQ)
 • D9.20 Gestor d'incidències integrat a aplicacions GPAQ
 • D9.21 Seu electrònica
 • D9.22 Datawarehouse i Business Intelligence
 • E3 Producció audiovisual
 • G3.5 CercadorUPC
 • G4.5 Analítica web

 

Versió 5.8 [3/novembre/2017]

 • S'afegeixen:
  • "D1.15 e-Secretaria"
  • "D1.16 Preinscripció"
  • "D1.17 Prisma16"  .  Aquesta denominació és provisional.

Versió 5.7 [19/juliol.2017]

 • Es refà l'estructura de E1 que passa a denominar-se «E1 Espais virtuals d'aprenentatge» que contindrà el serveis Atenea i Moocs

Versió 5.6 [2/maig/2017]

 • S'afegeix el servei «B3.5 UPCplay: motor gamificació»
 • S'afegeix el servei «D2.4 Gestió de patents»
 • S'afegeix el servei «D2.5 Sistema de gestió de projectes de recerca»
 • S'afegeix el servei «D3.5 Gestió de viatges»
 • S'afegeix el servei «D4.10 Acollida UPC»
 • S'afegeix el servei «D4.11 Gestió de convocatòries de beques (JL)»
 • S'afegeix el servei «D4.12 Suport a la negociació de la càrrega docent»
 • S'afegeix el servei «D4.13 Tramitació de l'Expedient personal»
 • S'afegeix el servei «D5.7 Indicadors TIC»
 • S'afegeix el servei «D9.13 citaPrevia»
 • S'afegeix el servei «D9.14 gConvenis»
 • S'afegeix el servei «G3.4 WebConferences»
 • S'afegeix el servei «G2.1 llistes corporatives»
 • S'afegeix el servei «G2.2 myLists»
 • S'afegeix el servei «G2.3 newsletters UPC»
 • «G2 Llistes de distribució de correu - myList« passa a dir-se «G2 Llistes de distribució de correu»
 • «D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, CitaPrèvia, Contrasenyes» passa a dir-se «D5.3 gCarnets i PAU, gFotos, myID, Contrasenyes»
 • «D9.12 enquestesUPC - eina per a generar enquestes i formularis» passa a dir-se «D9.12 myEnquesta - eina per a generar enquestes i formularis»
 • «D4.6 SIGRIS - Sistema de gestió de riscos laborals (PACAE)» passa a incloure l'actal software usat per riscos laborals.

Versió 5.5 [24/octubre/2016]

 • Catàleg passa a ser versionat

Versió 5.4 [11/octubre/2016]

 • Servei A2.2 «Allotjament servidors CPD Omega» passa a denominar-se «Allotjament servidors CPD UPC»
 • Servei G5.1 «Telefonia Ibercom» passa a denominar-se «Telefonia fixa (Ibercom)
 • Nou servei D3.4 «Tramitació dels encàrrecs de col·laboració»
 • Nou servei D4.9 «Tramitació dels nomenaments de càrrecs»