Vés al contingut (premeu Retorn)

CETIC Audiovisuals 10/07/2019

Quan
10/07/2019 de 10:00 a 12:00
Assistents
Santiago Silvestre, Agustín Fernández, Mercè Oller, Jordi Prats, Sofia Pascual, Ana Rosa Cànovas, Oriol Teixidó, Ariadna Llorens, Joana d'Arc Prat, Gerard Campanera, Isabel Darnell,
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Ordre del dia

1. Presentació del grup i CETIC Audiovisuals

2. Projecte Videoteca

 • En quin moment estem?
 • Proposta imatge gràfica
 • Model de servei (Matriu RACI del projecte)
 • Videoteca 2a fase

3. Inversions

 • Renovació equipament 2019 (Necessitats bàsiques CP i unitat mòbil)

4. Convocatòria audiovisuals

5. Servei de videconferència

6. Projectes en desenvolupats / en curs / previstos

 • Repàs sol·licituds
 • Polisubs (Docència accessible)

7. Objectius 2019 CT (2n semestre)

 • Passar de pilot a servei
 • Autoenregistrament

 

Documentació

Diapositives CETIC

 

Acta

1. Presentació del grup i CETIC Audiovisuals
En aquesta CETIC hi ha noves incorporacions i es decideix fer un repàs de la missió i objectius de les CETIC's i de la d'audiovisuals en concret. Es presenta a tot l'equip remarcant les incorporacions de: Ariadna Llorens (Directora de l'ICE), Joana d'Arc Prat (Secretària acadèmica ICE), Gerard Campanera (Cap de sistemes FPC) i Oriol Teixidó (CaminsTECH)

2. Projecte Videoteca

 • En quin moment estem?
  Jordi Prats presenta la situació actual del projecte. Es presenta la maqueta ja en marxa de la Videoteca. Gerard Campanera comenta si està pensat fer integració amb altres sistemes i es respon que sí, que està previst integrar amb Atenea i valorar Genweb.
 • Proposta imatge gràfica
  Anna Rosa Cánovas presenta proposta gràfica. Comenta que no hi haurà un canal específic UPCtv, sinó que el repositori UPCtv adaptat serà la Videoteca (que es dirà Zona Vídeo) i a la pàgina principal s'agafaran els continguts més destacats i visibles. No som un canal de TV pròpiament dit i no tenim recursos per destinar a gestionar els vídeos del Canal UPCTV. La pàgina principal de la Videoteca tindrà contingut seleccionat per Comunicació.
  Gerard Campanera pregunta com es fa difusió de la videoteca a les diferents webs de la UPC. Es proposa Banners
  Mercè Oller pregunta per la relació amb Teltek. Es comenta que és bona tot i que en alguns moments hi ha hagut manca de resposta
  Ariadna Llorens pregunta per contingut docent i demana autoenregistrament i sobretot que hi hagi una difusió del servei complert d'Audiovisuals (Suport, Edició i Publicació)
 • Model de servei (Matriu RACI del projecte)
  Es presenta la matriu RACI i en principi si no hi ha comentaris es dona per vàlida.
 • Videoteca 2a fase (inversions)
  Es presenta la necessitat d'inversions per a fase 2 (Formació, hores de suport i integració Moodle i SSO). Es comenta que s'estudiarà.
Temes Videoteca:
Gerard Campanera pregunta si la videoteca pot tenir vídeos privats i es comenta que sí, però hem d'establir quina política volem amb la Videoteca. Volem un repositori on hi hagi vídeos que només puguin veure 5 persones? Es proposa 2 nivells d'accés. Públic i Intranet UPC
Surt el tema de qui vetllarà per l'actualització dels continguts de la videoteca. Jordi Prats no està per retirar res i guardar-ho tot però Gerard comenta de tenir en compte en contingut obsolet, que afecta a la imatge de la UPC. VR Fernández proposa la creació d'una etiqueta OBSOLETO
Joana d'Arc Prats pregunta en com s'integraran vídeos amb ATENEA i que ICE està fent projecte de millora del Campus. Jordi Prats comenta es treballarà conjuntament. Sofia Pascual proposa una videoconferència ICE + Teltek per treballar aquest tema.
Gerard Campanera pregunta per tema microsites i es decideix que, de moment, la UPC no necessita microsites tot i que tenim l'opció de crear-los
Backup videoteca es presenta oferta UPCnet i VR Fernández demana que busquem solucions més econòmiques perquè potser no cal tenir 3 còpies de cada vídeo (48.000€ d'inversió en backup és massa alt)


3. Inversions

 • Renovació equipament 2019 (Necessitats bàsiques CP i unitat mòbil)
  Presentem les previsions d'inversions sol·licitades pels diferents CP i es comenta la proposta de tenir una unitat mòbil en préstec pels diferents CP. Mercè Oller diu que ho estudiaran i prioritzaran.
  Valorar compartir material entre CP per rebaixar les inversions
  Anna Rosa Cánovas diu que de la seva llista prioritzaran equipaments més bàsics
  Es parla de millorar el tema de bancs de sons i imatges

 

4. Convocatòria audiovisuals
Oriol Teixidó presenta la proposta de convocatòria d'audiovisuals. Es presentarà a Consell de Govern el proper octubre (8 octubre 2019)
Definir dates: proposta Convocatòria Novembre-Desembre i Resolució : final de gener 2020

5. Servei de videoconferència

Es presenta la proposta de creació d'un servei de videoconferència UPC. VR Fernández diu que ho demana molta gent. Sofia Pascual presenta les opcions que disposem actualment i pros i contres (Polycom i Sales de videoconferència web - Adobe Connect). VR Fernández comenta que si s'aposta per tenir un correu de Google aquest tema es podria solucionar amb Hangouts

Gerard Campanera exposa que per temes de confidencialitat és possible disposar d'un sistema propi. Vre Silvestre comenta que Adobe Connect és molt bo per classes i Hangout per reunions.

Mercè Oller demana un estudi de casos


7. Objectius 2019 CT (2n semestre)

 • Passar de pilot a servei
 • Autoenregistrament

 

Acords

 1. Revisar les propostes d'inversions i prioritzar on invertir abans. Videoteca OK!
 2. Estudiar Servei de videoconferència tenint en compte resultats del PETIC
 3. Presentar a Consell de Govern de 8 d'octubre de 2019 la Convocatòria d'audiovisuals